Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Otcové ovlivňují návyky svých dcer

Již dlouho je známo, že rodiče ovlivňují životní styl svých dětí. Překvapivé výsledky nové výzkumné studie však ukázaly, že otcové mají značný vliv na jídelníček a na pohybovou aktivitu svých dcer.
|
Typ článku: Studie

Již dívky ve věku 5 až 7 let měly podstatně vyšší BMI (index tělesné hmotnosti), když pocházely z rodin, kde byly oba rodiče podprůměrní, co se týká úrovně fyzické aktivity. Když však výzkumníci zkoumali hladinu fyzické aktivity u dívek, zjistili, že to, jaké pohybové aktivity si dívky vybíraly, bylo nejvíce ovlivněno jejich otci. Dcery aktivních otců se věnovaly pohybovým aktivitám více než dcery otců fyzicky neaktivních. To, jak pohybově aktivní byly matky, s pohybovou aktivitou dcer nesouviselo.

North American Association for the Study of Obesity

Počet přečtení: 3735
Datum: 12. 4. 2005