Odpouštění prospívá zdraví | Prameny zdraví

Odpouštění prospívá zdraví

Výsledky nové studie vypracované na 108 univerzitních studentech ukázaly, že lidé, kteří jsou schopni odpouštět, mají zřejmě nižší krevní tlak než jejich méně altruisticky naladění kolegové.

Odpouštění prospívá zdraví

Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Studie

Vědci se pokusili ve studii zjistit povahu studentů – to, do jaké míry jsou schopni odpouštět. Během rozhovorů současně monitorovali několik charakteristik, mezi nimi krevní tlak a srdeční tep. Ukázalo se, že existoval vztah nepřímé úměrnosti mezi schopností odpouštět a výší krevního tlaku.

Podle vedoucí studie dr. Kathleen A. Lawlerové z University of Tennessee v Knoxville jedna důležitá teorie o vzniku onemocnění uvádí, že ti jednotlivci, kteří více reagují na stres a déle jej prožívají, mají zvýšené riziko řady civilizačních onemocnění, mezi jinými rakovinou a nemocemi srdce a cév. Schopnost odpustit může v tomto ohledu představovat důležitý faktor, který sníží vystavení stresujícím faktorům.

Journal of Behavioral Medicine, October 2003

Počet přečtení: 4 061 Datum: 5. 6. 2007