Odlišnosti v sexu | Prameny zdraví

Odlišnosti v sexu

Obliba sexu u žen má charakter jakési cykličnosti v souladu s menstruačním kalendářem, zatímco u mužů má charakter necyklický. Tyto a další znaky hovoří o nepopiratelném faktu, že sexuální projevy mužů a žen nejsou zdaleka totožné.

Odlišnosti v sexu

Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Články

Nepochopení této jedinečnosti může v manželství vytvářet neustálý zdroj frustrace a pocitů viny. Dva ze závažnějších rozdílů, pokud se týká záliby v sexu, stojí za zvláštní pozornost.

Za prvé, muži jsou vzrušováni především vizuálním podnětem. Vzruší se pohledem na nahou ženu nebo pokukováním po ženě polooděné. Ženy jsou naopak orientovány vizuálně mnohem méně než muži. Jistěže se zajímají o atraktivní mužské tělo, ale fyziologický sexuální mechanismus se u nich obvykle nespouští podle toho, co vidí; ženy jsou v prvé řadě stimulovány doteky. Zde se setkáváme s prvním nedorozuměním v ložnici; on si přeje mít v ložnici světlo a vidět ji svlečenou, ona chce, aby se s ní laskal potmě.

Za druhé (a to je mnohem důležitější), muži nejsou velmi vybíraví, pokud jde o osobnost přebývající v těle, které je vzrušuje. Muž může jít po ulici a být stimulován spoře oděnou ženou, která se kolem něho mihne, třebaže neví nic o její osobnosti, hodnotách či duševních schopnostech. Je přitahován pouze jejím tělem. Podobně se může nad fotografií neznámé nahé modelky vzrušit skoro stejně jako při přímém setkání s někým, koho miluje. V podstatě pouhá fyziologická síla sexuální žádostivosti je u muže zaměřena většinou na fyzické tělo atraktivní ženy: odtud pochází určitá oprávněnost stížností žen, že jsou muži využívány jako "objekty sexu". To vysvětluje, proč jsou prostitutky o tolik početnější než muži provozující prostituci a proč se málo žen pokouší "znásilnit" muže. Odráží to skutečnost, že vědomí vlastní hodnoty je u mužů motivováno více přáním ženu "dobýt" než se stát objektem její romantické lásky. To nejsou příliš lichotivé znaky mužské sexuality, jsou však dobře dokumentovány v odborné literatuře. Všechny tyto faktory pramení z hlavního rozdílu mezi sexuální žádostivostí mužů a žen.

Z hlediska sexuálních zájmů jsou ženy mnohem vybíravější. Obvykle se pohledem na hezkého, okouzlujícího muže nebo na fotografii zarostlého modelu vzrušují méně; jejich touha bývá zaměřena spíše na konkrétního jedince, k němuž cítí úctu a obdiv. Ženu stimuluje aura romantiky, která muže obklopuje, jeho charakter a osobnost. Uznává muže, který se jí líbí jak z hlediska emocionálního, tak fyzického. Pokud jde o charakter těchto tužeb, existují samozřejmě výjimky, ale skutečnost je taková: sex je pro muže fyzickou záležitostí, pro ženu hlubokým emocionálním zážitkem.

Co to znamená v praxi? Jak mohou odlišnosti v sexu neblaze ovlivňovat manželský vztah tam, kde je zřejmá opravdová láska? Jednoduše: jestliže žena nepociťuje těsnou blízkost svého muže v intimní chvíli - když nemá pocit, že ji respektuje jako osobnost - nebude asi schopna mít ze sexuálního styku s ním potěšení. Muž dokáže přijít domů z práce ve špatné náladě, strávit večer otrockou prací za psacím stolem nebo v garáži, dívat se mlčky na zprávy ve 23 hodin a nakonec hupnout do postele a krátce si zadovádět. Skutečnost, že s manželkou nezažili za celý večer ani chvilku něžnosti, mu v touze po sexu moc nebrání. Vidí ji jít v přiléhavé noční košilce k posteli a to stačí k spuštění jeho spínače.

Ale s jeho ženou to tak snadno nepohne. Čekala na něho celý den, a když přišel a sotva ji pozdravil, cítila se zklamaná a odmítnutá. Jeho neustálý chlad a zaobírání se vlastní prací její touhu uzamkly; proto pro ni může být později večer nemožné reagovat kladně. Dovolte mi, abych postoupil o krok dále. Když se žena miluje, aniž by cítila romantické sblížení, cítí se jako prostitutka. Místo účasti na vzájemném vzrušení dvou milujících se lidí má pocit, že je využívána. Využívána v tom smyslu, že manžel využil její tělo pro své potěšení. A tak může bud odmítnout podvolit se jeho žádostivosti, nebo mu neochotně a s odporem ustoupí. Neschopnost vysvětlit tuto frustraci je podle mého názoru neustálým zdrojem nervozity.

Z kniny Jamese Dobsona "Žena si přeje, aby jí muž rozuměl". Vydalo nakladatelství Návrat domů.

Počet přečtení: 3 588 Datum: 1. 1. 1970