Nový prvek - womanium | Prameny zdraví

Nový prvek - womanium

Skupina nezávislých výzkumníků hlásí objevení nového chemického prvku do aktuální tabulky soustavy prvků. Tomuto prvku se dostalo názvu: womanium (chemická značka: Wo).

Nový prvek - womanium

Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Články

Atomová hmotnost: 54,6 kg (přijato dohodou, může se však vyskytovat v rozmezí 40-200 kg). Poločas rozpadu: průměrně 72 let (podle zacházení až 80-85 let). Výskyt: ve větším množství (hlavně v obydlených oblastech).

Fyzikální vlastnosti

Povrch obvykle pokryt barevným filmem složeným ze směsi jiných chemických prvků. Bod varu velice nízký, na druhou stranu ale mrzne bez jakékoliv známé příčiny. Taje při speciálním zacházení. Hořký při nesprávném použití. Vyskytuje se v různých stavech od panenského kovu až po vytěženou rudu. Poddajný při aplikaci tlaku na správném místě. Čistý vzorek má v přirozeném stavu růžovou barvu. V blízkosti kvalitnějšího vzorku se barva mění na zelenou. Vykazuje periodickou nestabilitu v závislosti na lunárním měsíci.

Chemické vlastnosti

Výborně přitahuje zlato, stříbro a většinu drahých kamenů. Absorbuje větší množství drahých látek. Spontánně exploduje bez předešlého upozornění a jakékoliv známé příčiny . Nerozpustný v kapalinách, ale jeho aktivita se zvyšuje po nasycení alkoholem. Ze všech známých prvků nejlépe redukuje peníze až na nulovou úroveň.

Běžné použití

Dekorativní účely, obzvláště ve sportovních autech. Může být dobrou pomůckou při relaxaci. Velmi efektní čistič.

Možná rizika

V nezkušených rukou velmi nebezpečný. Je nelegální vlastnit více jak jeden exemplář, je však možné spravovat více exemplářů, které se nacházejí na různých místech a nejsou spolu v přímém kontaktu.

Má velký vliv na psychiku člověka, většinou negativní až zničující. Pouze ve výjimečných případech došlo u duševně nemocných lidí po přechodnou dobu k mírnému zlepšení jejich zdravotního stavu.

Počet přečtení: 3 773 Datum: 29. 12. 2012