Nevidomí jako netopýři | Prameny zdraví

Nevidomí jako netopýři

Mnoho druhů netopýrů se orientuje a hledá potravu pomocí echolokace. Vydávají výkřiky a skřeky. Podle jejich ozvěny mohou s přesností 4-13 mm rozeznat pozici, hustotu a částečně velikost předmětů.

Nevidomí jako netopýři

Rubrika: Evoluce vs. stvoření | Typ článku: Články

Výkřiky dosahují hlasitosti až 120 decibelů. Naštěstí se tyto výkřiky pohybují v pásmu ultrazvuku.

Daniel Kish (ročník 1965), který je úplně slepý, dokázal, že i lidé mohou používat tuto techniku. Prostřednictvím nenápadného mlaskání jazykem vysílá zvukový signál, jehož ozvěnu dokáže vyhodnotit s obdivuhodnou přesností na vzdálenost 0,5-300 m.

Od roku 1991 naučil Kish více než 1000 slepců používat techniku echolokace. Za tímto účelem založil organizaci „World Access for the Blind".

Journal of the Acoustical Society of America, Aug 2011

Počet přečtení: 2 594 Datum: 22. 5. 2014