Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Nemáte čas?

Jejich shromáždění bylo tím největším, jaké svět kdy viděl. Delegáti se sjížděli ze všech koutů země - s obavami, protože místo, aby nad konkurencí vítězili, zdálo se, že jsou sami v nebezpečí, že budou na hlavu poraženi.
Rubrika: Spiritualita
|
Typ článku: Články

Toho večera má zaznít klíčový projev jejich výjimečného vůdce. Delegáti přidušeným hlasem vyjadřují jeden druhému naději, že pokud někdo může situaci otočit, pak je to hlavní přednášející tohoto večera.

Jejich vůdcem je už odnepaměti. A nejenom jím, je i tím, kterého všichni touží napodobovat. Získal si jejich náklonnost i jejich věrnost - a během času se stal v podstatě jejich bohem. Bouřlivý aplaus spontánně vyráží z hrdel delegátů, když se před nimi vůdce objevuje a zaujímá své zasloužené místo na pódiu. Hledí do moře dychtivých, vzhůru obrácených tváří a jako správný politik se sytí jejich uznáním. Když ovace ustávají, zhluboka se nadechne a začíná.

"Ďáblové, poslouchejte! Nemůžete křesťanům zabránit, aby chodili do kostela. Oni tam stejně budou chodit! Nemůžete křesťanům zabránit, aby se drželi svých doktrín a odříkávání svých modliteb. Oni to stejně budou dělat! Chceme-li se těšit z úspěchu, musíme změnit naši taktiku.

Klíčem je čas, přátelé. Pokud se nám podaří dostat pod kontrolu jejich čas, můžeme jim jejich doktríny, modlitby i chození do kostela klidně ponechat. Čas je zcela základní věc, bez níž nikdy nenaváží zachraňující spojení s Ježíšem!" řekl, zlomyslně vyplivujíc poslední slovo.

Satan pokračoval. "Nechte je, ať si myslí, že jsou zachráněni - my zatím budeme kontrolovat jejich čas a oni budou naši stejně jistě jako ti, kteří nikdy do kostela nevkročili. Jak toho dosáhneme? To je jednoduché. Zaměstnávejte je nepodstatnými věcmi, vymýšlejte stále nová schémata, kterými by se jejich mysl mohla zabývat. Povzbuzujte je, ať nepřestávají utrácet - a tedy ani nepřestávají pracovat, aby si mohli ono utrácení dovolit. Naplňte jejich poštovní schránky katalogy plnými těch nejsvůdnějších nabídek. Dejte jim kreditní karty, aby jimi mohli platit, platit, platit!

Učte je, že radost pochází z věcí. Přimějte muže pracovat osm, deset či dvanáct hodin denně, šest i sedm dní v týdnu. Je-li to nutné, ať mají dvě zaměstnání. Ať i jejich manželky pochopí, že se ani ony bez zaměstnání neobejdou. Ať pochopí, že chodit do zaměstnání je nezbytné, chtějí-li svým rodinám udržet dosavadní životní styl. Postarejte se o to, aby manželky pracovaly tak dlouho a těžce, aby jim na sklonku dne nezbývala již žádná energie pro manžele nebo děti.
Zahlťte jejich mysl nespočetnými vjemy, aby nemohli zaslechnout, jak Ježíš promlouvá do jejich svědomí. Bombardujte jejich smysly hudbou - v každé domácnosti, na každém pracovišti, v každém obchodě. Zajistěte, ať jsou pod nepřetržitým přívalem špatných zpráv - kamkoli se otočí, kamkoli se šustnou. Použijte k tomu novin, časopisů, rádia a televize, a ať se to děje čtyřiadvacet hodin denně, 365 dní v roce.

Narušte morální základy jejich manželství, rozrušte i morálku jejich mládeže: ať na ně odevšad dotírají smyslné představy, navozující nečisté myšlenky, prostřednictvím billboardů, filmů, stránek novin a časopisů, a ovšem televize. Použijte všechny tyto možnosti, aby se ti nejúchylnější členové jejich společnosti zabydleli v jejich obývacích pokojích. Ať hladově hodují na špinavých podrobnostech nemorálního života hvězd - až začnou vnímat zlo jako možnou alternativu.

Ať se zabývají odpadky, malichernostmi, problémy tohoto světa. Rozebírejte chyby bohatých a slavných. Odvraťte jejich mysl od zásadních životních otázek - k marným nadějím zprostředkovaným sázením, loteriemi či návštěvami kasina. Zaplňte jejich poličky knihami, časopisy a ještě více knihami. Všechny představují čas; čím více času stráví s nimi, tím méně času stráví s Bohem.

Naplňte jejich domovy počítači - ať se vydají na elektronické dálnice, na nichž máme většinu výstupů pod kontrolou. Zásobujte je emaily, ať se z masy neustávajícího toku informací nikdy nevyhrabou. Poskytněte jim laptopy, aby mohli pracovat takřka nepřetržitě.

Ať se každému z nich, děti nevyjímaje, dostane mobilního telefonu. Ať mohou snadno a stále hovořit, posílat i přijímat "esemesky". Ať se i na jejich telefonních záznamnících hromadí stále nové zprávy.

Neboť toto praví Panovník Hospodin, Svatý Izraele: "V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství. Vy však nechcete. (Iz 30,15)

Zahrňte jejich děti množstvím aktivit: sportovními programy ve škole i po škole, tancem, baletem, skautem, hodinami hudby či kreslení, oslavami svátků a narozenin. Ať mají stále více domácích úkolů, čím dříve, tím lépe. Posílejte je do jeslí a mateřských školek, ať se dostanou co nejdříve zpod vlivu svých rodičů, ať žijí svým vlastním, nezávislým životem - aby, když začnou dospívat, nechtěli mít s mámou a tátou už vůbec nic společného. Dohlédněte na to, aby byli pod takovým stresem, že se rádi utečou jako k jedinému východisku k rané sexuální aktivitě či k užívání cigaret, alkoholu nebo jiných drog, které jim nabídneme.

Zařiďte, ať přehánějí i v dovolené. Ať si dopřávají drahé zahraniční rekreace. Ať se vracejí vyčerpáni, rozjitřeni a nepřipraveni na návrat do práce. Nepouštějte je do přírody. Místo toho je posílejte do zábavních parků, na sportovní události, na koncerty a do kin. Ať se vracejí z dovolené vyčerpáni jak finančně, tak fyzicky - a ať musí ještě usilovněji pracovat, aby si mohli dovolenou opět dovolit.

"Pokud se jim snad podaří těmto nástrahám uniknout, nasaďte proti nim jejich vlastní církevní společenství. Zahlťte je tolika zodpovědnostmi a povinnostmi, aby ve všech těch "prospěšných aktivitách" utopili veškerý svůj čas. Pokud se snad shromáždí k duchovnímu přemítání, dohlédněte na to, aby se rychle zapletli do kritiky a pomlouvání - aby neodcházeli jinak než se špatným svědomím a se zjitřenými emocemi. Ať se jejich sbory potácejí z jedné krize do druhé, ať jsou tak zaměstnáni "hašením požárů", že nezbude žádný čas na to, aby plamen evangelia zahořel v jejich srdcích. Jen ať pilně studují své doktríny, svou věrouku. Jen ať se účastní svých seminářů, svých funkcionářských školení, svých církevních konferencí.

Prostě a jednoduše: za jakoukoliv cenu a jakýmkoliv způsobem jim zabraňte, aby přicházeli k Bibli a k Bohu jako hříšníci, kteří potřebují spasení. Pokud tak totiž učiní, vše je pro nás ztraceno.

Mí drazí kolegové, čas je naší velkou zbraní, čas je naším největším spojencem - užívejme jej proto s moudrostí nám vlastní. Jen ať si ještě trochu pospí ve svých bludech. Brzy budou svět i církev zcela v našich rukou - a my získáme věčné vítězství!"

S rukama nad hlavou pobízí satan své přisluhovače. "Vítězství! Vítězství! Vítězství!"
Stál opravdu za to, tento sjezd!. Zlí andělé se dychtivě rozcházeli za svým úkolem - postarat se o to, aby byli všichni křesťané stále v jednom kole.

Možná jsem neuhodl všechny podrobnosti onoho shromáždění - jeho výsledky můžete nicméně posoudit sami. Je ďábel se svým plánem úspěšný?

Jim Hohnberger: Escape to God

Počet přečtení: 2404
Datum: 28. 8. 2006