Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Naděje, definující slovo

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu. (Titus 2,11-14)
Rubrika: Spiritualita
|
Typ článku: Články

Připadá mi to jako včera, ale ve skutečnosti se to odehrálo před více než padesáti lety. Když jsem byl malý, měl jsem kamaráda, o kterém jsme mluvili jako o D. G. Nevím, co tyto iniciály vlastně označovaly – ale říkali jsme mu tak. Byl to normální kluk a můj dobrý přítel.

Nějak jsme se však jeden druhému ztratili. Když mi pak bylo asi 16 let, dostalo se mi příležitosti stavit se u něj doma. To, co jsem viděl, mne šokovalo. Po dvorku byly rozházené plechovky od piva. Další pivní plechovky byly rozházené po celém domě. Plechovky byly všude! Během svého krátkého života jsem už viděl hodně plechovek od piva, ale nikdy nic takového.

V důsledku jsem položil přirozenou otázku – co se tady děje? Poté jsem se dozvěděl šokující zprávu. Šestnáctiletý D. G. zemřel před pár dny na leukémii a jeho rodiče, kteří nevěděli, co jiného by mohli udělat, uspořádali poslední víkend jeho života pro něj a jeho přátele velkou pivní party.

Byl jsem ohromený hned dvojnásobně. Zaprvé kvůli předčasné smrti chlapce, jenž býval mým kamarádem. A zadruhé proto, že pivní večírek byl jedinou věcí, kterou pro něj jeho nepochybně dospělí rodiče dokázali uspořádat na rozloučenou.

V té době jsem neměl vůbec žádný problém s pivními večírky. Ale dokonce i moje agnostická a hedonistická mysl zápolila s tím, aby se vypořádala s ubohostí smrti tohoto mého kamaráda. Byl jsem přinucen zabývat se několika důležitými otázkami. Byl útěk před realitou prostřednictvím alkoholu tím nejlepším, s čím mohla tato rodina tváří v tvář smrti přijít? Nezaslouží si život a smrt určitou důstojnost? Má život vůbec nějaký smysl? Mám já, nepokojný teenager, dále pokračovat v životě děleném mezi studium, práci a nesmyslné opíjení se? V kostce, je v životě vůbec nějaká naděje?

Trvalo to další tři roky, než jsem objevil odpověď. A od té doby vedlo to, co Pavel nazývá „blaženou nadějí,“ tedy ona naděje, která převyšuje všechno ostatní, celý můj život.

Po mnoha liniích vystihují slova „mít naději“ více než cokoliv jiného, co znamená být křesťanem. V tomto životě se můžeme setkat s krizemi a smrtí, víme ale, že tímto životem vše nekončí. Máme „blaženou naději“ na nový život, až se Ježíš v nebeských oblacích vrátí.

Z knihy George R. Knighta Vírou k Pánu se dívej. Vydaly Prameny zdraví a Advent-Orion.

Počet přečtení: 2601
Datum: 27. 12. 2018