Milý lékaři, pacient stojí o tvou pozornost! | Prameny zdraví

Milý lékaři, pacient stojí o tvou pozornost!

Pacienti by raději strávili drahocenný čas v ordinaci lékaře povídáním si o svém zdravotním stavu a o tom, jak získat zpět či udržet si zdraví, než lékařskou prohlídkou doprovázenou vypisováním receptu, takové jsou výsledky šetření u 824 pacientů, které zkoumalo, co tito pacienti očekávají od svého lékaře.

Milý lékaři, pacient stojí o tvou pozornost!

Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Studie

Velká většina respondentů (více než tři čtvrtiny) kladla důraz na komunikaci s lékařem, otevřenou diskusi o tom, jaké jsou klady a zápory různých způsobů léčby včetně společného rozhodování o dalším postupu, a získání informací z oblasti prevence. Méně pacientů (63 %) stálo o vyšetření a pouze jedna čtvrtina dotazovaných vyžadovala předepsání léku.

Tato studie je zatím jednou z největších ze studií, které se zabývaly očekáváním pacientů při návštěvě lékaře.

British Medical Journal 2001;322:468-472

Počet přečtení: 3 426 Datum: 4. 9. 2006