Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Mezilidské vztahy

Mají vztahy vliv na to, jak se cítíme? Zamyslete se: Vážíte si laskavých slov pronesených blízkým člověkem a láskyplného objetí v čase nepohody?
|
Typ článku: Články

Přesto je třeba, abychom si přiznali, že ty samé vztahy současně představují v našich životech často tu největší výzvu.

Sidney Harris v Chicago Daily News popisuje, jak jednou šel po ulici s přítelem, který směřoval ke stánku s tiskem. Přítel si koupil noviny a zdvořile poděkoval prodavači. Mladý muž jenom něco nevrle zabručel. „Neradostný mládenec, že?“ okomentoval jeho chování Harris. – „Ano, takhle reaguje každý den.“ – „Ale já jsem si všimnul, že jsi k němu byl maximálně zdvořilý.“ – Přítel odpověděl: „A proč by měl nechávat někoho druhého rozhodovat o tom, jak se budu chovat?“

Můžeme přistupovat ke svým vztahům z pozice oběti – anebo se šarmem a grácií. V pozadí stojí toto: Rozhodujeme o tom sami. 

Dr. Dean Ornish byl jedním z prvních, kdo vědecky zdokumentovali reverzibilitu srdečního onemocnění prostřednictvím stravy a pohybu. Ve své knize Love and Survival: The Scientific Basis for the Healing Power of Intimacy však vysvětluje, že na lidské zdraví má (než strava, kouření, pohyb, stres, drogy, genetika či lékařská péče) ještě silnější vliv zakoušení pocitů lásky a intimity: „Nejsem si vědom žádného jiného faktoru, který by měl mocnější vliv na kvalitu našeho života, naše zdraví, výskyt nemocí a celkovou předčasnou úmrtnost.“

V Guatemale vypracovali studii na dvou skupinách těhotných žen. Ženy z jedné skupiny rodily samy, zatímco ženám z druhé skupiny se dostalo soustavné podpory ze strany pomocnice při porodu, která byla jejich dobrou přítelkyní. Tato pomocnice doprovázela ženu po celou dobu od přijetí do nemocnice až po závěr porodu. „U těch žen, které rodily samy, trvaly porodní stahy celkem 19,3 hodiny, zatímco u žen s pomocnicí to bylo v průměru jenom 8,7 hodiny.“

Na velikou důležitost doteku a intimity upozornil i případ novorozených dvojčat, Kyrie a Brielle, který po celém světě změnil péči o předčasně narozené děti.

Kyrie a Brielle se narodily o dvanáct týdnů předčasně. Lékaři hned viděli, že něco není v pořádku. Zatímco Kyrie spinkala a nabírala na váze, Brielle se nedařilo dobře. Měla problémy s dýcháním a srdečním tepem, jejichž důsledkem bylo nízké okysličení krve. V situaci, kdy Brielle prodělávala největší krizi, se rozhodla jedna zdravotní sestra zkusit něco, o čem nedávno slyšela při jedné přednášce. Šlo o jednoduchou proceduru – který však byla v nemocnici přísně zakázaná.

S dovolením rodičů sestra vzala Brielle z inkubátoru a přemístila ji k její sestřičce Kyrie. Děvčátka se od narození neviděla. Brielle se okamžitě uklidnila a usnula. Její okysličení krve se upravilo a začala nabírat na váze. Ve spánku někdy Kyrie obejmula svojí malou ručkou sestřičku okolo krku. Brielle se nakonec úplně zotavila.

Mnohdy jsou právě těmi, se kterými máme největší problém vyjít, ti, kteří jsou nám nejbližší – členové naší rodiny. Jsme si navzájem tak blízcí a to, co jsme spolu prožili, se táhne tak daleko do minulosti a je tak komplikované, že se vždy naskýtá příležitost pro konflikt. Jak můžeme jejich výskyt minimalizovat?

Ježíš poskytuje krásný příklad péče o rodinu. Dokonce i na kříži si udělal čas, aby zdůraznil důležitost své matky – když požádal svého přítele Jana, aby se o ni postaral.

Těm, kteří žijí v manželství, pak Bible radí: „Užívej života se ženou, kterou sis zamiloval, po všechny dny svého pomíjivého života. To ti je pod sluncem dáno po všechny dny tvé pomíjivosti, to je tvůj podíl v životě při tvém klopotném pachtění pod sluncem.“ (Kazatel 9,9)

Když pár poslouchá Boží příkazy, chrání jej to před mizérií, již přináší jejich porušování. To je ostatně celý smysl Božích přikázání – ukončit utrpení, zvětšit svobodu, přinést pokoj a vyvolat radost.

Z knihy kolektivu autorů Creation Health.

Počet přečtení: 4338
Datum: 14. 7. 2016