Lidé žijící v manželství jsou šťastnější, zdravější a bohatší | Prameny zdraví

Lidé žijící v manželství jsou šťastnější, zdravější a bohatší

Po celém světě ukazuje řada studií, že ve srovnání s lidmi, kteří nejsou oddáni, lidé kteří oddáni jsou: jsou šťastnější, jsou zdravější a žijí déle, více vydělávají, jsou pracovitější a více naspoří. Podle Waite&Gallagher (2000) nárůst přínosů a zabezpečení v manželství je z velké části způsoben „závazkem“.

Lidé žijící v manželství jsou šťastnější, zdravější a bohatší

Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Studie

Dlouhodobý závazek umožňuje párům riskovat „specializaci“ nebo oprostit se od domácích rolí. To je účinné uspořádání, pokud jde o čas, stres a peníze.

Závazek také motivuje páry, aby jeden na druhého dávali pozor. Tyto dva faktory do značné míry vysvětlují zlepšení zdraví a majetku. Manželé také mají větší společenskou i finanční podporu od obou svých širších rodin.

Nedávné dlouhodobé studie testovaly hypotézu, že oddaní lidé jsou prostě šťastnější, zdravější a bohatší – z hlediska výběru zkoumané skupinu. Ačkoliv výběr je někdy zřejmý, někdy zřejmý není. Je jasné, že manželství přispívá kauzálně jak k přínosům, tak k ochraně.

Mnohé studie začínají s velkou skupinou lidí, od kterých se získají základní informace. Po létech lze na počáteční rozdíly – jako je vzdělání, rasa, pohlaví, společensko-hospodářské postavení, zdraví a spokojenost – nebrat zřetel, aby se ukázalo, že samotné manželství přispívá k tom, že jsou lidé šťastní.

Zdroj: www.tydenmanzelstvi.cz

Počet přečtení: 1 911 Datum: 8. 2. 2009