Libo-li klystýr | Prameny zdraví

Libo-li klystýr

Existuje řada polemik, týkajících se vhodnosti používání klystýru během půstu. Někteří lékaři ve Spojených státech úplně zavrhují užívání klystýrů nebo zavodňování tlustého střeva. Tvrdí, že klystýry jsou nepotřebné, nepřirozené, ubližující a návykové.

Libo-li klystýr

Rubrika: Přírodní léčba | Typ článku: Články

V diskusích používají "odpůrci klystýrů" s oblibou argument: "Zvířata nepoužívají během hladovění klystýr. Proč by jej měl používat člověk?"

Co jiného se dá odpovědět na toto usuzování, než že zvířata nepíší knihy, nemají přednášky o zdraví a ani se nezapojují do výzkumu medicíny! Při vší spravedlnosti je však nutno říci, že "odpůrci klystýrů" mají pravdu v tom, že klystýr je nepřirozená záležitost a vede k návykům. Klystýr může být ovšem používán pravidelně nebo po delší období například při zdolávání chronické zácpy. Vyprazdňování vnitřností je doprovázeno "přirozeně" pravidelnými stahy svalů ve střevech, takzvanými peristaltickými vlnami. U zdravých jedinců začínají tyto stahy speciálním vyprazdňovacím reflexem, který je vyvolán tlakem naplněného konečníku. Klystýr naplní konečník vodou a způsobí umělý silný tlak, který spustí vyprazdňovací ústrojí. Pokud je klystýr užíván pravidelně, oslabí svým náhlým silným tlakem přirozenou citlivost ústrojí; to po nějaké době nebude pohotově reagovat na mírnější, přirozené stimuly. Proto ti, kdo si vytvoří návyk každodenním používáním klystýru zjistí, že jejich střeva ztratila přirozenou schopnost vyprazdňovat odpadové látky. Proto je možné považovat pravidelné používání klystýru za návykové.

Výše uvedená úvaha ale nemá co dělat s užíváním klystýru během půstu. Zatímco prakticky všichni evropští odborníci na půst varují před pravidelným používáním klystýrů a projímadel, všichni souhlasí s tím, že toto pravidlo má některé důležité výjimky. Tou nejvýznamnější je půst. (Další případy, kdy je klystýr doporučován, jsou akutní zácpa, akutní infekční choroby a případy, kdy je pacient na delší dobu upoután na lůžko, což vzhledem k nedostatečnému pohybu způsobuje oblenění střevní činnosti.)

Během půstu chybí přirozená stimulace vyprazdňovacího reflexu potravy a tak veškeré nečistoty, odpady a jedy zůstávají v těle a mohou vyvolat otravu krve nebo sebeotravu. Hlavním důvodem postění se je pomoci tělu očistit se od nahromaděných toxických odpadů. Během procesu autolýzy je spalováno velké množství škodlivých látek, mrtvých buněk a nemocných tkání. Toxické odpady, které se ve tkáních hromadily celá léta, způsobovaly onemocnění a předčasné stárnutí, jsou uvolňovány a vylučovány z těla. Zažívací trakt a vylučovací ústrojí jsou hlavními cestami, jimiž jsou jedy z těla vylučovány. Vzhledem k tomu, že během půstu ustávají přirozené pohyby střev, nemají toxické odpady žádnou jinou cestu jak opustit organismus, než pomocí klystýru a projímadel. Proto mnozí lékaři v Evropě předepisují klystýry všem postícím se pacientům - jednou, dvakrát i třikrát denně. V průběhu půstu napomáhá klystýr očistným a detoxikačním procesům těla tím, že vymývá veškeré toxické odpady z trávicího traktu.

Zácpa je jedním z nejběžnějších onemocnění moderního člověka. Při dlouhotrvající zácpě se stává zažívací ústrojí, zejména ve spodní části střev a tračníku, ochablým a lenivým, zahnívají zde ztvrdlé zbytky, které lnou ke stěnám tlustého střeva a zaplňují jeho početné prohlubně a záhyby. To vede k zahnívání a tvorbě plynů, které vytvářejí zdroj pomalé otravy celého těla. Diverticulitis - chronický stav, kdy jsou malé vaky a prohlubně tračníku naplněny kaly, je častým problémem lidí kolem padesáti let, zejména žen. Často je tračník po celé délce úplně naplněn starými, ztvrdlými fekálními látkami, přilepenými na stěnách a záhybech, které tak nechávají pouze tenký, úzký kanálek, který umožňuje projít jen měkkým kalům. Nebylo by moudré nechat pacienty držet půst bez snahy zbavit je tohoto stálého zdroje sebeotravy. Během půstu je uvolňováno z tkání velké množství toxinů, které dále putují do krevního oběhu, kde jsou odstraňovány. Pokud tyto toxiny nemohou být vyloučeny zažívací trubicí, tělo se jich bude snažit zbavit jinými vylučovacími orgány, zejména ledvinami, které jsou tak často přetěžovány, dokonce i poškozovány.

Klystýry jsou používány na všech evropských biologických klinikách, které znám. Ale četnost používání klystýru se u různých lékařů liší. V Buchingerově sanatoriu je klystýr aplikován každé ráno nebo každé druhé ráno. Ve švédském Bjerkgardenu je klystýr předepisován dvakrát nebo třikrát denně. Mé vlastní doporučení je alespoň jednou denně, každé ráno.

V našich lázních užívají všichni pacienti denně klystýr - jako doplněk k zavodňování tlustého střeva jednou týdně. K podpoře detoxikačního a vylučovacího procesu podstupují pacienti dvakrát denně masáž suchým kartáčem, aby byla stimulována vylučovací kapacita kůže - největšího vylučovacího orgánu. Je doporučováno, aby pacienti co nejvíce chodili na procházky a cvičili na čerstvém vzduchu, čímž pomůžou plicím při čištění krve.

Z knihy "Džusový půst" od Paava Airoly.

Počet přečtení: 10 294 Datum: 1. 1. 1970