Lepší cesta pro život | Prameny zdraví

Lepší cesta pro život

Vědecký výzkum potvrzuje, že životní styl členů Církve adventistů sedmého dne (CASD) může prodloužit život o pět až deset let. Adventisté sedmého dne (dále jen adventisté) jsou jednou z nejstudovanějších skupin na světě.

Lepší cesta pro život

Rubrika: Životní styl | Typ článku: Články

Od roku 1950 vědci v USA, Austrálii, Norsku, Japonsku, Japonsku, Polsku, Novém Zélandě, Holandsku a na Karibských ostrovech uveřejnili více než 140 vědeckých prací, v nichž zkoumali několik desítek tisíc členů CASD. Proč? Jejich specifický životní styl je spojen s dramatickým zvýšením naděje na delší život snížením úmrtnosti na kardiovaskulární choroby a rakovinu, což jsou hlavní smrtící činitelé v rozvinutých průmyslových zemích. V Japonsku se stal adventistický životní styl tak populární, že byl vytvořen nový termín "SDA gata", který shrnuje vše, co je příspěvkem adventistů pro zdravý a dlouhý život.

Životní styl adventistů

Adventisté sedmého dne jsou konzervativní křesťanskou denominací čítající více než 12 milionů členů po celém světě. U nás v ČR je přes 7000 členů CASD.

Církevní řád určuje, že členové nesmějí užívat ani tabák, ani alkoholické nápoje. Od roku 1860 církev doporučuje (ale nevyžaduje), aby členové sledovali jednotnou dietní praxi, tj. konzumaci lakto-ovo-vegetariánské diety, vyhýbali se kávě, čaji, koření, pikantnostem a vysoce rafinovaným potravinám. Jako vegetariánská dieta se v tomto případě rozumí široký výběr ovoce, zeleniny, luštěnin, celozrnných obilovin, ořechů i vaječných a nízkotučných mléčných výrobků.

Adventisté jsou přesvědčeni, že pevná důvěra v Boha, užívání čisté vody, jak vnitřně, tak zevně, čerstvý vzduch, mírný pobyt na slunci, denní tělesná cvičení (jako ostrá chůze) a rozvoj mentálních schopností vyučováním jsou důležité pro dobrý, zdravý a vyrovnaný život.

Kalifornští adventisté

Ačkoliv 99% kalifornských adventistů nekouří a 90% tvrdí, že nepožívá alkohol, dietní zvyky se v rámci této skupiny velmi liší. Asi 20% konzumuje maso více než čtyřikrát týdně, zatímco 54% jí pouze lakto-ovo-vegetariánskou stravu. Asi 25% tamních adventistů odmítá sýr, ale u 37% se objeví na jídelníčku více než třikrát týdně. Asi 30% jí vejce méně než třikrát týdně, zatímco u 22% je to víc než pětkrát týdně. Méně než jeden šálek kávy denně pije 73%, 18% pije víc než dva šálky denně.

Kalifornští adventisté tedy vykazují různou úroveň poddajnosti ke zdravotním doporučením jejich církve. Tyto rozdíly jsou často větší než v ostatní populaci, což je jedna z příčin, proč je - ve srovnání s ostatními podskupinami obyvatelstva - nejvíce studií věnováno právě adventistům sedmého dne.

Naděje pro delší život

Tab. č. 1 zobrazuje výrazné prodloužení věku u adventistů obojího pohlaví ve srovnání s neadventisty ve čtyřech různých zemích světa. Muži adventisté vykazují prodloužení věku o 4,2 až 9,5 roku než neadventisté, ženy adventistky o 1,9 až 4,6 roku.

Je to tedy patrné zlepšení. Dr. Hans Waaler, který studoval životní styl adventistů v Norsku, vysvětlil, že "v populaci obecně k dosažení stejné délky života by se musela zcela vyloučit ischemická choroba srdeční".

Tab. č. 1: Srovnání délky života (v letech) neadventistické a adventistické populace v USA a některých evropských zemích

  Ženy Muži
  neadventisté adventisté neadventisté adventisté
USA 76,5 80,1 71,1 77,3
Holansko 74,7 78,4 70,2 79,1
Norsko 78,3 80,2 71,8 76,0
Polsko 70,6 75,1 62,4 71,9

Hlavní příčiny snížení úmrtnosti

Tab. č. 2 ukazuje, že úmrtnost na kardiovaskulární choroby (KVO) a rakovinu (CA) je u adventistů z celého světa mnohem nižší než u ostatní populace. Srovnání používají procentuální poměr zvaný standardní poměr úmrtnosti. To představuje poměr pozorovaných úmrtí u adventistů ve vztahu k úmrtí u neadventistů. Např. muži adventisté ze čtyř zemí měli poměr úmrtí na choroby srdeční a cévní zhruba poloviční ve srovnání s muži neadventisty. Poměr úmrtí na rakovinu u adventních mužů a žen byl o 18 až 50% menší než u neadventistů.

Tab. č. 2.

Snížení úmrtnosti (v procentech) na kardiovaskulární (kv.) choroby a rakovinu u populace ASD ve srovnání s kontrolní skupinou v některých zemích světa (100 - úmrtnost u neadventistické populace)

  KVO RA
Japonsko 38 30
Norsko 64 82
Holansko 41 50
USA 52 56

Před pár lety uveřejněná dlouhodobá studie srovnává 4 329 lékařů, absolventů adventistické University Loma Linda (LLU) v Kalifornii, a 2 937 lékařů, absolventů University Jižní Kalifornie (USC). Poměr úmrtí na srdeční choroby mezi lékaři LLU byl poloviční než u lékařů USC. Obě skupiny si přitom byly velmi podobné svou socioekonomickou úrovní i životním stylem (obě skupiny málo kouřily). Avšak USC lékaři konzumovali více masa a kávy než LLU.

Tab. č. 3 zobrazuje dramaticky nízkou úmrtnost na nejrůznější onemocnění u 25 tisíc kalifornských adventistů (bělochů) sledovaných od roku 1960 do roku 1980. Během tohoto období zemřelo 7250 adventistů. Příčiny jejich úmrtí ve vztahu k věku byly srovnány s celou populací bělochů v USA. Adventisté mají malé riziko nejen karcinomu plic a ostatních zhoubných chorob spojených s kouřením nebo s alkoholem (rakovina, choroby srdce a cév), ale také pokud se týče smrtelných zranění. Adventisté mají menší úmrtnost i na choroby, které nejsou spojeny s kouřením nebo alkoholem (rakovina tlustého střeva, prsu, prostaty a cukrovka). Pro všechny tyto příčiny úmrtí dohromady mají adventisté úmrtnost o 50% nižší než celá populace USA. To vysvětluje, proč adventisté žijí déle, i když umírají z podobných příčin jako celá populace.

Tab. č. 3.

Úmrtnost u 25 tisíc ASD - kalifornských bělochů (v procentech) v letech 1960 až 1980 na některé choroby (stoprocentní úmrtnost je u neadventistů)

  Ženy Muži
Rakovina plic 16 47
Rakovina tlustého střeva 55 46
Rakovina prsu 83  
Rakovina prostaty   74
Ostatní rakovina 58 59
Koron, nemoc srdeční 42 44
Diabetes mellitus 45 39
Nehody (nedopravní) 47 35
Sebevraždy 46 80
Úmrtí celkem 46 51


Výzkum adventních podskupin

Se zvýšením konzumace masa stoupá mezi adventisty riziko úmrtí na srdeční choroby a cukrovku. U mužů vede zvýšená konzumace masa ke zvýšenému riziku úmrtí na všechny choroby. Výzkum ukazuje, že u mužů adventistů (ve věkové skupině 35-64 let), kteří zkonzumují maso více než čtyřikrát týdně (velká konzumace masa), je 2,5krát vyšší riziko vzniku smrtelné koronární nemoci srdeční. Nejnižší riziko této choroby je u adventistů (mužů i žen) konzumujících vegetariánskou stravu od raného věku.

Další data ukazují, že riziko rakoviny tlustého střeva zvyšuje zvláště vysoká spotřeba vajec (víc než pět týdně), kávy (víc než 5 šálků denně) a celková nadměrná spotřeba kalorií kombinovaná s obezitou (min. 25% nad optimální hmotností).

Velká spotřeba mléka, sýru, vajec a masa ve stravě zvyšuje riziko smrtelné rakoviny prostaty třikrát. Toto riziko zvyšuje také tloušťka.

Zásadní nález ze studií u adventistů je vztah mezi konzumací kávy a různými zdravotními problémy.
U mužů i žen adventistů konzumujících větší množství kávy se vyskytuje zvýšené riziko smrti na rakovinu tlustého střeva, choroby srdeční a další onemocnění. Jiné studie ukazují, že konzumace kávy vede ke zvýšení rizika úmrtí na choroby srdeční a cévní, a navíc zvyšuje hladinu krevního cholesterolu.

Strava bohatá na obilné cereálie, luštěniny, ovoce a zeleninu je spojená s nízkou hladinou krevního cholesterolu a s nízkým krevním tlakem. Vysoká hladina krevního cholesterolu (nad 180 mg/mol) a vysoký krevní tlak (nad 140/90 mm Hg) jsou spojeny se zvýšeným rizikem vzniku koronární nemoci srdeční.

Vysoká úmrtnost na rakovinu je spojena s obezitou a se stravou bohatou na tuky a chudou na vlákninu (dieta obsahující málo ovoce, obilných zrn, zeleniny, ale bohatá na živočišné produkty). Adventisté vegetariáni jsou štíhlejší než nevegetariáni a v jejich dietě je v průměru o 86% více vlákniny.

Adventisté na celém světě se tedy dožívají vyššího věku, protože mají snížené riziko úmrtí na choroby srdeční, cévní i na rakovinu.

V posledních letech se v řadě zemí i u nás rozšiřují jídelny a prodejny racionální výživy. Existuje mnoho firem zabývajících se výrobou a distribucí těchto potravin, např. Country Life a jiné. Nabízené výrobky se více či méně přibližují stravě propagované v "adventistickém" životním stylu. Takže teď už záleží jen a jen na každém z nás.

MUDr. Jaroslav Slavíček Fyziologický ústav I. LF UK, Praha

Počet přečtení: 4 661 Datum: 20. 6. 2007