Lékaři zanedbávají péči o své vlastní zdraví | Prameny zdraví

Lékaři zanedbávají péči o své vlastní zdraví

Nikdo nechodí rád k lékaři. Zřejmě nejméně oblíbená je ovšem podle výsledků studie vypracované na Yale University School of Medicine návštěva lékařské ordinace právě pro samotné lékaře.

Lékaři zanedbávají péči o své vlastní zdraví

Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Studie

Ve studii na 915 lékařích se ukázalo, že více než třetina z nich nenavštěvovala se svými zdravotními problémy žádného kolegu – praktického lékaře. To je mnohem vyšší podíl než je průměr u americké populace (15 %). Tito lékaři neměli zájem ani o preventivní prohlídky či jiná opatření – jako je např. screening onemocnění rakovinou nebo očkování proti chřipce.

Ochota vyhledat lékařské služby souvisela se specializací – druhého lékaře nejčastěji vyhledávali pediatři a psychiatři. Naopak internisté, chirurgové a další specialisté měli tendenci kolegům se vyhýbat.

Podle autorů studie jsou tyto skutečnosti alarmující – vlastní zdravotní návyky lékaře totiž mohou ovlivňovat i doporučení, která dává pacientům.

Archives of Internal Medicine 2000;160:3209-3214

Počet přečtení: 3 012 Datum: 25. 7. 2007