Prameny zdraví

Píseň v srdci

Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny. (Přísloví 16‚3)

Píseň v srdci

Bůh je potěšen z vaší poctivé práce, ale nestaví na tom, kolik vyděláte nebo jaké pozice dosáhnete. Namísto toho si cení vaší upřímnosti, integrity, trpělivosti a důvěryhodnosti. Bůh se dívá dovnitř, protože srdce plné radosti vytváří mír a přináší naplnění ve všech aspektech vašeho života – včetně práce! Ve Filipským 4‚11 čteme: „Ne že bych si naříkal na nedostatek; naučil jsem se být spokojen s tím, co mám.“ I když je práce potřebná k zajištění příjmu pro každodenní život, Bůh nechce, aby vás stresovala. Jestliže dovolíte, aby Ježíš přebýval ve vašem srdci, bez ohledu na pracovní povinnosti bude ve vašem srdci radost. Ať už jsou před vámi termíny, domácí práce, zkoušky nebo nekonečný seznam úkolů, dělejte vše jako pro Boha, k jeho slávě. Zjistíte, že váš den bude ubíhat s písní na rtech, navzdory náročnému šéfovi, nepříjemným spolupracovníkům nebo těžké práci. Místo toho, abyste se ráno obávali vstát z postele a jít do práce – věnujte čas duchovní snídani: modlete se a požádejte Boha, aby vás naplnil, ať vámi protéká jeho radost. Pak jednejte podle Boží rady zapsané v Kazateli 9‚10: „Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš.“

Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu! (Koloským 3‚23)

Z knihy Bohumila Kerna Věčnost začíná už dnes (aneb s Božím slovem na každý den). Vydalo nakladatelství Advent-Orion.

Počet přečtení: 6 Datum: 26. 9. 2021

Odebírat e-mailem