Prameny zdraví

Tři pevné body

On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“ (Matouš 22‚37–40)

Tři pevné body

Víte, jaké je základní horolezecké pravidlo? Je to pravidlo tří pevných bodů. Aby se horolezec mohl posunout o kus dál, musí jeho tři končetiny dát pevnou oporu té čtvrté, která nahmatává cestu vzhůru.

Ježíš nám dává pro náš život směřující dál a vzhůru stejné pravidlo, kterým máme poměřovat vše, s čím se potkáme. Také pokud si nejsme jisti výkladem některé biblické pasáže, posuďme ji ve světle těchto přikázání, vždyť na nich spočívá celé Písmo!

Představte si, že sedíte na trojnožce. Co se stane, bude-li některá z noh kratší? Nebo dvě kratší? Nebo naopak jedna mnohem delší?

Která z noh trojnožky tvého života potřebuje opravu, abys byl či byla stabilní? Je to tvůj vztah k Bohu? Je to tvůj vztah k lidem — blízkým i vzdáleným? Nebo je to tvůj vztah k sobě samému, k sobě samé?

Drahý Pane, nauč mě skutečně milovat — Tebe, druhé i sebe.

Soňa Sílová

Z knihy kolektivu autorů Na Tebe s důvěrou čekáme! Vydalo nakladatelství Advent-Orion.

Počet přečtení: 106 Datum: 30. 4. 2020

Odebírat e-mailem