Prameny zdraví

Boží království

A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude — neboť co bylo, pominulo.“ (Zjevení 21‚3.4)

Boží království

V Boží přítomnosti mizí bolest i strach. V jeho říši vládnou hodnoty, které činí život radostným a naplněným. Křesťané jsou však žel často považováni za utopisty přinášející jen prázdnou iluzi, kterou v dějinách sami nebyli schopni uvést do praxe. „Království nebeské“ v podání křižáků či jiných odhodlanců nejenže slzy z očí nesetřelo, ale samo způsobilo mnoho pláče.

Existuje vůbec ten lepší svět, kde není žal a bolest? Podle knihy Zjevení ano. Píše se v ní o tom, že jednou Bůh nastolí své království, „království slávy“, ukončí dějiny utrpení a bude přebývat mezi námi.

Věříme, že něco z Božího království můžeme zakusit už dnes. Vždyť Ježíš říká, že Boží království je mezi námi (L 17‚21). Jde o „království milosti“, prostor, ve kterém se už na tomto nedokonalém světě derou na povrch Boží hodnoty. Prostor, ve kterém můžeme být Božíma prodlouženýma rukama, které budu stírat slzy z očí, přinášet úlevu a povzbuzení těm, kdo to potřebují. A můžeme být také těmi, kteří přinesou velký kousek naděje každému, kdo touží po něčem víc. Pane, děkuji za perspektivu, kterou mi dáváš, a už dnes chci přinášet Tvé království všude tam, kam přijdu.

Martin Turčan

Z knihy kolektivu autorů Na Tebe s důvěrou čekáme! Vydalo nakladatelství Advent-Orion.

Počet přečtení: 5 Datum: 27. 1. 2020

Odebírat e-mailem