Prameny zdraví

Jak získat čisté srdce?

Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. (Žalm 51,12)

Jak získat čisté srdce?

Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. (1. list Janův 1,9)

Jak se naše srdce může stát čisté? Lidé se touto otázkou trápili celá staletí. Někteří si mysleli, že odpovědí je odloučit se od světa a stát se poustevníky, mnichy či mniškami nebo žít v nějaké jiné „čisté“ komunitě.

Jedním z takových asketů byl Simeon Stylites (390–459). Simeon se nejprve nechal na několik měsíců pochovat do země až po krk. Později usoudil, že dalším krokem ke svatosti je život na vysokém sloupu, kde bude vzdálen od každého pokušení. „Svatý“ Simeon zůstal na tomto sloupu 36 let, a to až do své smrti. Dovolil, aby po jeho těle lezli červi. Denně praktikoval velmi bolestivá cvičení. Říká se, že jednou se 1244krát za sebou dotkl chodidel čelem. Jiní asketové se dali pro Boha zavřít do tak malých cel, že se v nich nemohli zcela natáhnout – ani když leželi, ani když stáli. Mnozí z nich se přestali umývat a nosili kožený oděv. Jiní se živili jen trávou, kterou žali kosami.

Tito lidé z celého srdce toužili dosáhnout souladu s Bohem. Z celé své síly se snažili získat čisté srdce. Jenže šli po nesprávné cestě. Nezískali moc nad hříchem ve svých životech. Jeremjáš výstižně popsal ono lidské dilema: „Může snad Kúšijec změnit svou kůži? Či levhart svou skvrnitost? Jak vy byste mohli jednat dobře, když jste se naučili páchat zlo?“ (Jr 13,23)

Odpověď je jasná. Ve vlastní síle jsme bezmocní. Nezáleží na tom, co děláme, naše srdce zůstávají nečistá. Dnešní verš správně říká, že naše srdce může očistit a obnovit jen Bůh.

Děkuji ti, Bože, za pomoc v mé bezmoci.

Z knihy George R. Knighta Myšlenky z hory Blahoslavenství. Vydalo nakladatelství Advent-Orion.

Počet přečtení: 1 854 Datum: 14. 2. 2017

Odebírat e-mailem