Jednoduchá ekologická abeceda | Prameny zdraví

Jednoduchá ekologická abeceda

Rostoucí počet lidí se nechává přesvědčit: kupují ekologicky pěstované potraviny. Oblast biopotravin se stává jednou z nejrychleji rostoucích na trhu s potravinami. Zákazníci, kteří kupují tyto potraviny, mají zájem o to, aby členové jejich rodiny byli méně vystaveni antibiotikům, růstovým hormonům a pesticidům.

Jednoduchá ekologická abeceda

Rubrika: Ekologie | Typ článku: Studie

V USA již Ministerstvo zemědělství přistupuje k opatřením, kterými chce zajistit, že kupující bude přesně informován, za co vlastně platí. Tři zde navrhované úrovně označování ekologických produktů jsou:

100% Bio, to znamená, že 100% všech složek výrobků pochází z ekologického zemědělství. Bio, to znamená, že výrobek obsahuje aspoň 95% složek pocházejících z ekologického zemědělství. Vyrobeno s Bio, to znamená, že nejméně 70% výrobku je vyrobeno ze složek pocházejících z ekologického zemědělství. Pouze první dvě kategorie výrobků budou moci užívat oficiálně schválené označení BIO.

University of Michigan

Počet přečtení: 2 866 Datum: 1. 1. 1970