Jaký máte temperament | Prameny zdraví

Jaký máte temperament

V každém z nás jsou přítomny dva nebo více druhů temperamentů - jeden ze základní čtveřice však obvykle převládá. Žádný přitom není lepší než ty ostatní. Pokud rozdíly nejdou do extrému a jsou vhodně usměrňovány, mohou mít - zvláště v případě manželské dvojice - pozitivní vliv.

Jaký máte temperament

Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Články

Poznání základních charakteristik našeho i partnerova temperamentu nám pomáhá lépe porozumět způsobu bytí i reakcím každého z nás. Oboustranné hlubší porozumění pak může vést i ke zlepšení vzájemné komunikace, upevnění vztahu a dosažení uspokojivého stupně partnerské intimity.

Sangvinik

Hlučný vypravěč; "je ho všude slyšet". Má zvýšenou potřebu mluvit a být středem pozornosti. Má sklon k povrchnosti, rád věci zveličuje.

Je špatný posluchač: má omezenou schopnost soustředění, často je roztržitý a nepozorný.
Je zvyklý dřív mluvit než přemýšlet. Jeho rozhodnutí jsou mnohdy výsledkem spíše okamžitých pocitů než analytického uvažování.

Nedokáže skrýt svůj neklid a rozčilení, a protože je orientován extrovertně, snadno vybuchne. Jeho hněv však nemá dlouhého trvání. Je veselý, hlučný, srdečný, jeho vzhled je příjemný. Jelikož mu nikdy nechybějí slova, plachý člověk mu často závidí.

Melancholik
Introvert. Je těžké se dozvědět, co si myslí nebo co cítí. Spoléhá na analytickou úvahu.
Jeho zkoumavá mysl je schopna posoudit všechny aspekty dané situace. Mluvit začíná teprve ve chvíli, kdy si všechno promyslí a podrobí pečlivé analýze. Je schopen projevit celé spektrum duševních stavů (bývá náladový), někdy zachází až do extrémů: jednou může být uzavřený, deprimovaný a nedůtklivý, jindy naopak otevřený, přátelský, ba až upovídaný.

Snadno se poddává pocitům, mnohdy není schopen své emoce usměrnit.
Své skutečné pocity však vyjadřuje jen s obtížemi.
Je perfekcionista; schopný a velmi citlivý.

Cholerik

Extrovert, který také hodně mluví, ovšem poněkud uvážlivěji než sangvinik. V rozhovoru nesnáší detaily, ve kterých si naopak libuje sangvinik. Má sklon klást spoustu zvídavých otázek. Dokáže se soustředit na to, co je podstatné a zajímavé.

Na rozdíl od sangvinika nedává s takovou lehkostí najevo své sympatie, někdy se zdá, jako by byl lhostejný k potřebám druhých. Má vůdcovské schopnosti, snadno se rozhoduje nejen za sebe, ale i za druhé. Je tvrdohlavý, rád vystupuje v roli vůdce, rád rozkazuje.

Je intuitivní a rychlý ve svých odhadech a úsudcích. Nespoléhá na teoretické analýzy.
Chce mít vždycky pravdu a vzhledem k tomu, jak je bystrý a praktický, ji také často má.
Ve sporech je zvyklý vítězit. V diskusi je často ironický, někdy až sarkastický.

Flegmatik
Mluví uvážlivě, klidně a promyšleně. Ve svém hodnocení je obvykle přísný až kategorický. Je těžké ho rozčílit.
Vyhýbá se přímé konfrontaci. Jeho často má. heslem je "klid a mír za každou cenu". Přestože jen málokdy dá najevo nervozitu, je citlivější, než se zdá.
Drží se zpátky, neprojevuje navenek své city.
Výraz jeho tváře je neproniknutelný, jakoby bez pohnutí.
Obvykle je netečný k tomu, co se odehrává v jeho okolí.
Informace neposkytuje lehce.
Dokáže myslet pohotově, inklinuje k analýze a dedukci.
Svou stálostí vzbuzuje důvěru.
Jeho suchý humor mnohé přitahuje, životního partnera však může nudit.
Je považován za důvěryhodného a příjemného společníka, dokud jeho pedantnost a lhostejnost nepodráždí někoho temperamentnějšího.

Z knihy Nancy van Peltové "Umění komunikace". Vydalo nakladatelství Advent-Orion.

Počet přečtení: 3 813 Datum: 25. 3. 2006