Jak dobře vycházet s druhými | Prameny zdraví

Jak dobře vycházet s druhými

Komunikace: - Brzdi svůj jazyk, vždycky mluv méně než myslíš.- Slibuj méně a vždy dodrž, co jsi slíbil, nehledě na to, co tě to bude stát.- Nevynechej ani jednu příležitost, kdy můžeš o druhém říci dobrá a povzbudivá slova. Pochval dobře vykonanou práci, ať ji udělá kdokoliv.

Jak dobře vycházet s druhými

Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Články

Je-li nutná kritika, ať je konstruktivní.- Zajímej se o druhé, o jejich štěstí v životě, o jejich snahy, o jejich trápení, o jejich domovy a rodiny. Raduj se s radujícími, projev soucit s plačícími. Ukaž každému, koho potkáš, že ho považuješ za důležitého.
- Buď radostný. Snaž se mít koutky svých úst vždycky nahoře. Pamatuj, že úsměvem můžeš léčit sebe i druhé.
- Buď otevřený všem diskusním otázkám. Vyhýbej se při diskusi hádkám. Nesouhlasit a přitom zůstat přátelský je znakem vyspělosti.
- Odmítej hádky. Odmítej hovor o přehmatech druhých, pokud nejsou hovoru přítomni. Měj zásadu, že o druhých budeš mluvit jen v dobrém.
- Buď vnímavý k tomu, co druzí cítí. Vtipy a smích na účet druhého jsou zřídka hodny úsilí a tam, kde to nejméně očekáváš, druhé raní.
- Nevěnuj pozornost zlomyslným narážkám na svou osobu. Žij prostě takovým životem, že jim nikdo nebude věřit.
- Nebuď přespříliš ustaraný o svou práci. Dělej ji dobře a trpělivě, snaž se být příjemným, zapomínej na svoje problémy, snaž se zastat druhých a nenechej jim ubližovat.

Počet přečtení: 3 054 Datum: 2. 3. 2008