Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Hledání toho pravého

Jaké vlastnosti považujete u muže svých snů za nejdůležitější? Jaký by měl být člověk, po jehož lásce toužíte?
|
Typ článku: Články

Nedávná anketa časopisu Family Journal (Rodina) ukázala, že pro většinu dnešních žen stojí na první příčce žebříčku vlastností, které hledají u svého partnera, citlivost. Soužití s "tvrdým chlapem" většina z dotázaných žen považuje za příliš riskantní.

Někteří z nás dokážou přesně definovat osobu, o níž si myslí, že je může učinit šťastnými. Na konferenci pro svobodné v Portlandu ve státě Oregon za mnou přišla žena, která se již zjevně blížila ke třicítce: "Pane McDowelle, chtěla bych vám ukázat, jaký by měl být muž, kterého si chci vzít." Rázně přede mnou rozložila seznam, který obsahoval čtyřicet devět povahových rysů.

"Milá slečno," řekl jsem jí, když jsem si ten seznam pročetl, "vy nechcete manžela, vy chcete Ježíše."
Ale nejsou to jen ženy, kdo si pořizují seznamy vlastností, které očekávají od svých protějšků. Na Washingtonské univerzitě ke mně přišel student druhého ročníku, vytáhl přede mnou svůj zápisník a řekl: "Pane McDowelle, rád bych vám řekl, jakou ženu si chci vzít." Ze čtrnácti vlastností z jeho seznamu si nyní vzpomínám jen na věrnost a důvěryhodnost.

Tentokrát jsem na to šel jinak:
"Chci se vás na něco zeptat," řekl jsem. "Jak byste v těchto čtrnácti věcech zabodoval vy?" "Co tím myslíte?" zeptat se mě.
"Myslím ty vlastnosti, které musí mít vaše budoucí žena. Máte je i vy?"
Viděl jsem, že zrozpačitěl.
"Nejde ani tak o to nalézt tu správnou osobu," pokračoval jsem, "jako sám tou správnou osobou být. Jestliže chcete královnu, musíte být králem. Chcete-li dobrou ženu, musíte sám být dobrým mužem."

Pátrání po tajemství lásky je podobné hledání brýlí, které pak najdete na vlastním nose. Nebo je to, jako když hledáte klíče a objevíte je v ruce. Většina z nás se stále znovu a znovu snaží najít tu správnou osobu, zatímco klíčem je, abychom se tou správnou osobou sami stali. Příliš mnoho lidí se rozhlíží, místo aby pracovali na tom, aby sami byli těmi správnými lidmi.

Jak se však stát tou správnou osobou? Nejprve si musíme uvědomit, že náš vztah lásky bude vždy odrážet naše charakterové vlastnosti.

Měřítkem jste vy
"V mém okolí žádní pořádní muži (nebo ženy) nejsou," poznamená občas někdo. Na takovou poznámku vždy odpovím: "Možná, že ten problém je spíše v tobě a ne v nedostatku pořádných mužů a žen." Uznávám, že to může být pro někoho příliš silné tvrzení, skutečností však zůstává, že správní muži a ženy jsou přitahováni k jiným správným ženám a mužům.

Toto potvrzují i sociologové dr. Evelyn Duvallová a dr. Reuben Hill:
Když vstupujete do manželství, co do něj přinášíte? Nový šatník? Úspory na vkladní knížce? Zděděný nábytek? Příbuzného, který je závislý na vaší péči? Dobré zaměstnání s vyhlídkou služebního postupu? Ať jsou vaše hmotná aktiva a pasiva jakákoli, je tu ještě něco daleko důležitějšího: jste to vy jako osobnost, způsob, jakým se chováte k lidem, a postoje, které si do manželství přinášíte.

Kvalita vašeho manželství závisí na kvalitě toho, kým sami jste. Jestliže jste šťastný a vyrovnaný člověk, máte vyhlídku, že vaše manželství bude též šťastné. Jestliže jste se doposud dokázali různým věcem přizpůsobit, je pravděpodobné, že se dokážete uspokojivě přizpůsobit i v manželství a v rodině. Jestliže jste nespokojení a zahořklí nad svým životním údělem, nemůžete očekávat, že budete žít šťastně dříve, než se změníte.

Duvallová a Hill usuzují, že lidé často svádějí svá nešťastná manželství na špatný výběr partnera, finanční potíže, nesoulad v sexu či v náboženském vyznání. Ve skutečností však to, že nejsou šťastni, pramení z toho, co sami do manželství přinesli.

Zdůrazňují, že je nutné, abyste do manželství vstupovali "připraveni znamenat pro svého vyvoleného hodně. Úspěch vašeho manželského vztahu závisí na tom, zda přinesete do vašeho svazku pozitivní postoje a schopnost lásku dávat i přijímat. Takové vlastnosti, které jsou vlastní emocionálně zralé osobnosti, jsou tím nejlepším věnem, jaké můžete do manželství přinést."

Tytéž věci jsou zdůrazněny i v knize Your Life Together (Váš společný život) od Elofa Nelsona: "Dobré manželství je něčím více, než jen nalezením správné osoby. Ještě důležitější je, abychom my sami byli tou správnou osobou. Zjistil jsem, že mladí lidé, kteří ke mně přicházejí pro radu, hledají dokonalého partnera, aniž by se příliš starali o to, koho že to vlastně ten jejich partner dostane."

Jestliže si chcete vzít skvělého partnera, musíte sami být skvělí. Rozpoznání oblastí, v nichž se potřebujete změnit, je zcela prosté. Udělejte si seznam vlastností, které byste chtěli, aby měl váš partner. Potom se podívejte, zda vy sami máte vlastnosti uvedené v tomto seznamu.

V manželství má mít své místo dávání i přijímání. Musíme být ochotni dávat přesně totéž, co chceme přijímat. Jak řekl jeden terapeut: "Jsou dvě příčiny nešťastných manželství: muži a ženy!"

Dostáváme to, co si zasloužíme
Dostáváme to, co si zasloužíme. Bob Phillips popisuje kontrast mezi tím, co hledáme, a tím, co ve skutečnosti dostáváme. I když pro zdůraznění tohoto kontrastu používá značné nadsázky, v lecčem zas nemusí být tak daleko od skutečnosti.

Ideální manželka
Co očekává každý muž - Je vždy nádherná a roztomilá. Mohla by si sice vzít nějakou filmovou hvězdu, ale chtěla jenom vás. Její vlasy nikdy nepotřebují natáčky ani kadeřníka.

- Její krása se neztratí v první bouřce. Nebývá nikdy nemocná, trpí pouze alergií na klenoty a kožichy.
- Trvá na tom, že stěhování nábytku prospívá její postavě.
- Je odbornicí ve vaření, uklízení, opravování automobilu i televize, malování bytu a držení jazyka za zuby.
- K jejím oblíbeným koníčkům patří sekání trávníku a odklízení sněhu.
- Pro pírko i přes plot skočí.
- Její nejoblíbenější větou je: "Co pro tebe mohu udělat, miláčku?"
- Je přesvědčena, že máte mozek Einsteina a přitom jste nejkrásnějším mužem na světě.
- Přeje si, abyste si někam zašel se svými kamarády, aby mohla v klidu něco ušít.
- Je do vás blázen, protože jste neuvěřitelně sexy.

... a co dostává
- Manželka mluví rychlostí 140 slov za minutu, nárazově i 180.
- V divadelním kroužku jí s oblibou přidělovali roli ježibaby.
- Jí pouze příležitostně - příležitost si najde vždy.
- Tam, kde je dým, tam ji najdete - jak vaří.
- Dává vám na vědomi, že chybujete pouze ve dvou věcech: ve všem, co říkáte, a ve všem, co děláte.
- Ať dělá se svými vlasy co chce, vypadají stále jako zbytky po výbuchu v továrně na drátěnky.
- Jestliže se někde ztratíte, stačí otevřít portmonku - ona si vás najde.

Ideální manžel
Co očekává každá žena
- Je vynikající a zábavný společník.
- Je velmi citlivý muž - vždy milující a schopný člověka pochopit.
- Je velmi pracovitý.
- Pomáhá doma s umýváním nádobí, vysáváním koberců a udržováním zahrádky.
- Pomáhá své ženě při výchově dětí.
- Je emocionálně i fyzicky silný.
- Je chytrý jako Einstein a přitom vypadá jako Robert Redford.

...a co dostává
- Kdykoli má v hlavě nějakou myšlenku, je tak hluboko, že ji z něj nikdo nedostane.
- Je známý jako zázračný pracant - je zázrak, když pracuje.
- Podporuje svou ženu v tom, na co byla zvyklá za svobodna - nechává ji, aby všechno dělala sama.
- Je tak nudný, že vás dokáže unudit k smrti i při tom, když vám skládá poklonu.
- Příjemného společníka z něj dělají jen jeho chvilkové záblesky mlčení.

Myslím, že jste postřehli, o co tu jde. Zlaté pravidlo pro úspěšné manželství může znít asi nějak takto: Všechny vlastnosti, po kterých toužíš u svého protějšku, vybuduj nejprve u sebe.

Budování hodnotného manželského vztahu plného lásky, péče a zájmu o toho druhého vyžaduje čas a úsilí. Ve skutečnosti bude tento vývoj pokračovat po celý život. K tomu, aby se naše sobecké návyky získané za svobodna mohly přeměnit v nezištnou lásku, která je základem dobrého manželství, je prostě zapotřebí určitého úsilí.

Z knihy J. McDowella "Tajemství lásky". Vydalo nakladatelství Tandem.

Počet přečtení: 2952
Datum: 22. 1. 2006