Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Gingo na myšlení

Studie zveřejněná v časopise Journal of the American Medical Association zjistila, že gingko biloba "…bylo bezpečným prostředkem, který dokázal stabilizovat a v řadě případů i zlepšit, a to na dobu šesti měsíců až jednoho roku, duševní funkce
|
Typ článku: Články

Studie zveřejněná v časopise Journal of the American Medical Association zjistila, že gingko biloba "…bylo bezpečným prostředkem, který dokázal stabilizovat a v řadě případů i zlepšit, a to na dobu šesti měsíců až jednoho roku, duševní funkce a sociální fungování pacientů trpících demencí" (JAMA 278:1327, 1997). Účinky gingko biloba na chování pacientů byly dostatečně výrazné, aby je mohli jejich pečovatelé zaznamenat. Mužům i ženám starším pětačtyřiceti let s diagnózou demence bylo podáváno gingko biloba nebo placebo. Všech 202 účastníků studie bylo sledováno po celý rok, během kterého se podrobili celé řadě testů duševních schopností. Testy ukázaly, že skupina, která užívala gingko biloba, si udržela svoji základní úroveň anebo ji trochu zlepšila, zatímco skupina, která dostával placebo, zaznamenala v čase zhoršení duševní výkonnosti i sociálních funkcí. Výzkumníci se domnívají, že hlavním přínosem bylo, že tato bylina účinkovala díky svým antioxidačním vlastnostem jako likvidátor volných radikálů.

Komentář:
Demence (slabomyslnost) je poměrně běžným problémem, kterou trpí jen v USA čtyři milióny lidí. Je hlavní příčinou dlouhodobé invalidity u starých lidí. Postihuje 2 % populace ve věku 65 až 70 let a 20 % lidí starších osmdesáti let. Většina nemocí, které způsobují demenci, jsou výsledkem ztráty funkční mozkové tkáně. Příznaky závisejí na tom, která část mozku byla nejvíce postižena. Ztráty duševních schopností, jako např. ztráta schopnosti mluvit, vnímat a počítat, jsou důsledkem ztráty korových funkcí (části blízko povrchu mozku), zatímco podkorové ztráty způsobují zploštění citového života a poruchy nálady a motivace. K poškození paměti dochází u obou typů. Onemocnění mozkových cév a Alzheimerova choroba stojí v pozadí většiny případů demence. Moderní medicína nedokáže v podstatě nabídnout více než slova útěchy pacientovi i jeho rodině.

Gingko biloba je získávána z listů pěstovaného stromu maidenhair. Je zmiňována v tradiční čínské medicíně, kde byla užívána zejména jako prostředek proti astmatu a bronchitidě. Velká část vědeckých prací, které se zabývaly pozitivními účinky gingko biloba na duševní schopnosti mladších i starších lidí, byla publikována v osmdesátých letech dvacátého století v Německu a ve Francii. V Německu se gingko oficiálně používá při léčbě mozkových dysfunkcí, jako je např. ztráta paměti, motání hlavy, zvonění v uších, ztráty sluchu, bolesti hlavy, citová nestabilita s pocity úzkosti a při intermitentní klaudikacii. Všechny studie kromě jedné ukázaly pozitivní účinky gingko (v porovnání s podáváním placeba) při mozkové nedostatečnosti (Lancet 340:1136, 1992). Prospěšné účinky se dostavují šest týdnů až tři měsíce po zahájení terapie.

Nedostatečné zásobení nohou krví způsobené aterosklerózou má za následek bolesti při chůzi (intermitentní klaudikace). V jednom testu se prodloužila průměrná ušlá vzdálenost ze 112 metrů na 222 metrů po šesti měsících terapie (v porovnání se 145 metrů na 176 metrů při podávání placeba). Ve většině případů se podávalo denně celkem 120-160 mg rozděleno do tří denních dávek. První pozitivní účinky lze očekávat po 4-6 týdnech této léčby. Neexistují žádné vážné vedlejší účinky. Ve vzácných případech docházelo k mírným žaludečním problémům, bolení hlavy a alergickým kožním reakcím.

Přesný mechanismus, kterým gingko zlepšuje duševní schopnosti, není znám, výtažky z gingko však obsahují řadu složek, které poskytují celou řadu účinků, jako je tlumení zánětů, ochrana buněčných membrán a zlepšení přenosů informací mezi nervovými buňkami. Vzhledem k tom, že demence je často výsledkem sníženého zásobení mozku krví, mnozí výzkumníci věří, že zakoušené pozitivní změny jsou výsledkem zlepšeného zásobení mozkových tkání krví a kyslíkem. Kromě zlepšení zaznamenaných testováním duševních schopností docházelo i ke zlepšování abnormálních elektroencefalogramů (EEG), kdy se EEG vracelo v některých případech k normálu.

Vezmeme-li v úvahu množství studií, které potvrzují, že účinky zde skutečně jsou, a skutečnost, že nedochází k žádným negativním vedlejším projevům a cena je přijatelná, měl by tuto bylinnou léčbu vyzkoušet každý, který má problémy se zásobením mozku (cerebrální insuficience) a nohou (intermitentní klaudikace) krví.

Dr. John McDougall

Počet přečtení: 5101
Datum: 11. 2. 2008