Ekologické hospodaření snižuje vliv zemědělství na klimatické změny | Prameny zdraví

Ekologické hospodaření snižuje vliv zemědělství na klimatické změny

Nový výzkum americké organizace The Organic Center a Northeastern University v Bostonu potvrzuje, že systém ekologického hospodaření zadržuje v půdě větší množství uhlíku z atmosféry než konvenční hospodaření.

Ekologické hospodaření snižuje vliv zemědělství na klimatické změny

Rubrika: Ekologie | Typ článku: Studie

Postupy ekologického hospodaření udržují půdu zdravou a úrodnou a mohou být řešením boje s globálním oteplováním.

Jedná se o největší polní studii vůbec, v jejím rámci bylo prozkoumáno na tisíc vzorků půdy z celých Spojených států amerických. Byly použity nejnovější metody měření schopnosti půdy vázat dusík. Jedním z nejpřesvědčivějších zjištění je, že půda na ekologických farmách má až o 44 % vyšší obsah huminové kyseliny – složky půdy, která dlouhodobě zachycuje uhlík – než půdy, které jsou obhospodařovány konvenčně.

Ze studie vyplývá, že půdy na ekologických farmách mají ve srovnání s konvečně obhospodařovanými půdami: o 13 % vyšší obsah organické hmoty, o 150 % více fulvové kyseliny, o 44 % více huminové kyseliny, o 26 % vyšší potenciál dlouhodobého zadržení uhlíku.

Počet přečtení: 1 359 Datum: 7. 5. 2019