Dobré duchovní zdraví snižuje stres a úzkost | Prameny zdraví

Dobré duchovní zdraví snižuje stres a úzkost

Jeden ze způsobů, jak přetnout začarovaný kruh stresu a špatného spánku, je odevzdat své obavy Bohu prostřednictvím modlitby. Zjištění, že můžete v budoucnu Bohu důvěřovat, je možná právě tím chybějícím článkem při řešení vaší situace. Myslete na to, co vás motivuje a inspiruje. Přemýšlet o motivujících a inspirujících věcech má velice blahodárné účinky.

Dobré duchovní zdraví snižuje stres a úzkost

Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Poradna pro duševní zdraví

Své myšlení máme zaměřit na hodnoty, které nás pozdvihují, jako jsou pravda, upřímnost, čistota a dobrota. Chceme-li zvládnout stres a dosáhnout toho, aby pracoval pro nás, nikoliv proti nám, musíme svou pozornost zaměřovat na pozitivní věci. Žel, mnozí z nás mají sklon vidět všechno negativně. Lehce zapomínáme na vše dobré, co nás v minulosti potěšilo, ale i na to, co právě prožíváme. Většinou máme tendenci se příliš zabývat problémy.

Je důležité, abychom se dívali na to, co máme, nikoliv na to, co nám chybí. Nedovolme, aby zlé zastínilo to dobré, ale – jak se zpívá v jedné staré písni – „spočítejme naše mnohá požehnání “. Takový postoj posílí náš imunitní systém a pomůže nám zvládnout těžkosti.

Některé rodiny formálně vyjadřují vděčnost Bohu při jídle. Může to být dobrý začátek, ale projev vděčnosti by se neměl omezit pouze na několik krátkých modliteb během dne. Měl by to být trvalý postoj vděčnosti za všechny dobré dary, které jsme dostali. Pomůže nám to překonat nespokojenost a v konečném důsledku také stres. „Postoj vděčnosti, chvály a pokory“ by se měl probudit v každém z nás – zvláště žijeme- li v relativně bohaté zemi. Ve většině států světa žijí totiž lidé, pro které je vyřešení existenčních problémů otázkou života a smrti. V porovnání s tím jsou stresory průměrného Američana či Evropana malé.

Ukázka z knihy dr. Neila Nedleyho „Život bez deprese“, kterou lze objednat na adrese www.a-o.cz.

Počet přečtení: 4 097 Datum: 3. 4. 2009