Devatenáct z 28 států EU nechce pěstovat žádné GMO | Prameny zdraví

Devatenáct z 28 států EU nechce pěstovat žádné GMO

Členské země EU se mohly do soboty 3. října 2015 rozhodnout, zda mají zájem neúčastnit se programu pěstování geneticky upravených plodin na svém území.

Devatenáct z 28 států EU nechce pěstovat žádné GMO

Rubrika: Ekologie | Typ článku: Články

Země, které odmítly na celém nebo části svého území pěstování geneticky upravených plodin, jsou Francie, Německo, Dánsko, Lucembursko, Malta, Slovinsko, Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Řecko, Kypr, Maďarsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Polsko, Nizozemí. Dále pak Skotsko, Wales a Severní Irsko z Velké Británie a Valonsko v Belgii.

EU o tom rozhodla už na začátku letošního roku. „Tato dohoda zajistí větší pružnost pro ty členské státy, které si přejí omezit pěstování geneticky modifikovaných organismů na svém území. Mezi zastánci a odpůrci GMO navíc nasměruje diskusi, která není zdaleka u konce,“ uvedla tehdy belgická liberální poslankyně a příslušná zpravodajka Frédérique Riesová. Pokud státy povolí pěstování GMO, musí zajistit, aby tyto rostliny nemohly kontaminovat jiné plodiny. V Evropě o pěstování GMO není příliš velký zájem a na celosvětové produkci těchto plodin se podílí zcela minimálně. Drtivá většina GMO plodin se pěstuje v USA a Jižní Americe.

Česká republika se ale k tomuto rozhodnutí nepřipojila a je tedy geneticky modifikovaným plodinám do budoucnosti otevřená. Celá problematika je značně komplikovaná, toto rozhodnutí má řadu pro i proti. Tím méně viditelným bude v budoucnosti například velmi pravděpodobné zdražení potravin od ekologických zemědělců.

Upozornila na to manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců Kateřina Nesrstová: „V případě, že dojde k rozšíření pěstování geneticky modifikovaných plodin na území ČR, reálně hrozí také zvýšení cen biopotravin v důsledku vyššího rizika možné kontaminace GMO. Ekologičtí sedláci budou pravděpodobně nuceni dokládat rozbory, že je jejich produkce tzv. GMO free, a tudíž nedošlo ke kontaminaci,“ upozornila Nesrstová. Rozbor je podle Nesrstové drahý a nyní jej ekologičtí zemědělci nemusejí provádět.

V současnosti je jedinou geneticky modifikovanou plodinou pěstovanou v EU kukuřice MON810, kterou vyrábí korporace Monsanto. Pěstuje se na 110 tisících hektarech ve Španělsku, 9 tisících v Portugalsku a také na malé ploše u nás. V ČR se však území, kde se GMO plodiny pěstují, rok od roku zmenšuje: vrcholu dosáhlo roku 2008 – celých 8 tisíc hektarů. Letos už se ale kukuřice od firmy Monsanto objevila jen na 900 hektarech.

Přetištěno ze serveru www.bio-info.cz

Počet přečtení: 2 133 Datum: 18. 12. 2016