Deprese z internetu | Prameny zdraví

Deprese z internetu

Pouhých několik hodin týdně strávených připojením na Internet má za následek, že se uživatel sítě cítí více sociálně izolován a častěji pociťuje deprese. Čím delší je doba připojení, tím jsou tyto negativní účinky patrnější.

Deprese z internetu

Rubrika: Technika | Typ článku: Studie

To jsou závěry jedné z prvních studií, která se do hloubky zabývala sociálními a psychologickými účinky užívání sítě Internetu.

The American Psychologist

Počet přečtení: 3 275 Datum: 1. 1. 1970