Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Dávám přednost zprávě o stvoření

Pro většinu vědců už není evoluční teorie pouhou teorií, ale považují ji za skutečnost. Existují různé názory ohledně rychlosti, způsobu a mechanismů evoluce, avšak základní koncepty teorie se staly uznávaným paradigmatem.
|
Typ článku: Články

Dokonce i v náboženských kruzích se už z velké části zapomnělo na animozitu mezi náboženstvím a vědou. Toto nepřátelství bylo odloženo stranou jako nešťastná minulost postavená na nevědomosti. Vzdělávací systémy ve světě vyučují evoluci přirozeným výběrem jako jedinou možnou teorii původu. Jiné teorie jsou vyloučeny, a na alternativní modely se pohlíží se skepsí.

Přirozený výběr není sám o sobě žádným vědeckým principem, jelikož se zakládá na bludném kruhu. Přirozeným výběrem jsou vyřazeny méně schopné organismy, a ty schopnější přežijí a dál tento druh rozmnožují. Máme tedy organismy, které v tomto procesu přežijí, protože jsou zdatnější a jsou zdatnější, protože přežijí. Tento proces funguje eliminací, ne přibýváním počtu organismů. Pokud přežije zdatnější, musí tady být i méně zdatný, který nepřežije. Kromě toho přirozený výběr nevytváří žádné nové znaky, přizpůsobení nebo dokonce život; vybírá si pouze takové charakteristiky, které mají větší schopnost přežití. Nové znaky musí stále ještě vznikat náhodnými procesy nebo plánováním. Zatímco probíhá proces eliminace, musí navíc vést k neustálému zmenšování rozmanitosti. A přesně to pozorujeme u fosílií a u klesajícího se počtu druhů v současnosti.

Důkazy o evoluci se zakládají především na historii fosílií, jakož i na genetických, biochemických a morfologických podobnostech v rámci druhů a mimo ně. Geologické interpretace a radiometrické datování k tomu dodávají potřebné pozadí vysokého stáří, které je nutné, aby evoluce mohla existovat. Nicméně každý z těchto parametrů může být vysvětlen i jiným způsobem. Podle mého názoru jsou jiná vysvětlení stejně věrohodná, a navíc se shodují a biblickým popisem.

Vědci zabývající se evolucí naproti tomu tvrdí, že věda o stvoření je nevědecká a zakládá se na předpojatosti. Pro něco takového není ve vědě místo. Když jsou přesto fakta v souladu s Biblí, musí být správná i historie stvoření. Anebo v ideologii založené na předpojatosti se nemůže z principu vyskytnout nic správného?

S tímto dilematem jsem se sám setkal ve svém vlastním životě. Nakonec jsem se přesvědčil, že alternativní náhled na původ jako výsledek plánu je hoden podpory. Po většinu své akademické dráhy jsem byl přesvědčený evolucionista a vyučoval studenty o evoluční teorii jako prokázané skutečnosti. Moje univerzitní vzdělání a navazující vědecká činnost mě důkladně seznámily s evolucionistickým způsobem uvažování a určily moje myšlení. Lidé se mě dnes mohou zeptat, jak u mě došlo k tomu obratu v myšlení.

Na základě své náboženské zkušenosti považuji Boží slovo za nejpravdivější knihu, kterou jsem kdy četl. Toto Slovo má moc změnit život, povznést lidi, a dát naději. Každého činí ochotným naslouchat druhým a porovnávat argumenty; vyzývá, abychom jeho pravdivost přezkoumali. „Pojďte, projednejme to spolu", říká Slovo.

Změna mých názorů na evoluci nepřišla najednou, z ničeho nic. Nebyla to ani záležitost emocí, nýbrž výsledek dlouhé a těžké cesty hledání pravdy. Dnes věřím, že známá fakta podporují koncept plánovaného stvoření.

Walter Veith

Počet přečtení: 2536
Datum: 22. 6. 2014