Co ženy radí mužům | Prameny zdraví

Co ženy radí mužům

Před několika lety se v Belgii při jednom průzkumu ptali žen, jaká zlepšení by u svých manželů uvítaly. Belgické manželky zformulovaly sedm doporučení, jak by se mohli muži zdokonalit. Později se při výzkumech v Kanadě, Itálii a Spojených státech zjistilo, že ženy v těchto zemích přicházely se stejnými myšlenkami.

Co ženy radí mužům

Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Články

Belgické manželky tvrdily, že muži narážejí na sedm překážek, které stojí v cestě jejich úsilí být dobrými manželi a poškozují jejich manželský vztah. Pokud by se tyto překážky podařilo odstranit, připadaly by si ženy mnohem šťastnější. Každý muž, který chce v roli manžela uspět, by měl těmto podnětům dobře naslouchat.

Na prvním místě seznamu byl nedostatek něhy. Ženy mají dojem, že schopný muž, který je plný energie, by jistě dokázal být ke své ženě něžný, nicméně zřejmě mu v tom brání ostýchavost či falešná skromnost. Podle mínění těchto žen by se muži v této věci dokázali změnit k lepšímu, pokud by byli méně sebestřední, občas manželce zašeptali „miluji tě“ a udělali si čas na projevy uznání, když doma všechno klape.

Druhý návrh úzce souvisí s tím prvním. Ženy si přejí, aby muži byli zdvořilejší. Velkou změnou by bylo, kdyby své ženě prokazovali stejnou zdvořilost, jakou projevují vůči cizím lidem. Muž často nemá se svou manželkou dostatek trpělivosti, ačkoli vyžaduje, aby manželka měla trpělivost s ním. Očekává, že žena pro něho bude mít pochopení, když je unavený, a přitom si neuvědomuje, že jeho žena rovněž bývá unavená a ocenila by, kdyby manžel projevoval podobné ohledy vůči ní.

Manželky by si přály, aby jejich muži byli doma sdílnější. Říkají, že mezi přáteli jsou muži hovorní, ale doma bývají nabručení. Uvítaly by, kdyby muži přinášeli domů kus vnějšího světa a podělili se o něj s nimi a s dětmi. Ženy v podstatě vyjadřují touhu, aby se muži chovali také jako kamarádi.

Manželé by se měli více snažit chápat temperament a zvláštnosti své ženy a mít s ní větší trpělivost, když se žena potýká s problémy, které jsou pro ni specifické. Muži sice teoreticky vědí, že pro ženu není snadné zvládat každý měsíc menstruaci a s ní spojené změny nálady, nicméně na to zapomínají a své manželce se nepřizpůsobují.

Manželky také často uváděly, že muži nejednají spravedlivě, pokud jde o finance. Mají jiná pravidla pro sebe a jiná pro manželku. Na sebe a své koníčky by rádi utráceli bez omezení, zatímco manželce tuto výsadu neposkytují. A pokud jde o výdaje na domácnost, muži mnohdy očekávají, že manželka umí kouzlit a že toho dokáže hodně pořídit za málo peněz. Téměř každá manželka by si přála, aby muž lépe spravoval rodinné finance a aby s ní jednal férověji.

Kromě toho si manželky často stěžovaly na to, jak s nimi muž jedná na veřejnosti nebo před dětmi. Někdy si z ní utahuje před ·známými a tím ji ztrapňuje. Jindy ji kritizuje a ponižuje před dětmi nebo mluví pohrdavě o nich. Ženy takové jednání považují za škodlivé především pro kázeň a solidaritu v rodině.

Konečně mluvily ženy o tom, že by s nimi jejich manžel měl jednat příměji a upřímněji. Obecně se soudí, že upřímnost a přímočarost jsou mužům vlastní, nicméně ve vztahu k manželce jako by to někdy neplatilo. Máloco ohrožuje vzájemný vztah manželských partnerů tolik jako lhaní. Pokud muž vodí ženu za nos a pokud jí tají své skutečné motivy, může to být pro manželství smrtící. Pokud žena nemůže svému muži důvěřovat, je pro ni těžké ho milovat a vážit si ho jako svého životního druha a vedoucího.

Belgické manželky soudily, že těchto sedm úskalí, která ohrožují úspěch manželství, je zcela v moci jejich mužů. Podle jejich mínění není žádná z uvedených chyb vrozená. Říkaly, že kdyby muži vzali v potaz, že tyto překážky stojí v cestě zlepšení manželství, a odstranili je, udělali by podstatný krok k tomu, aby se stali skvělými manžely.

Z knihy Carla Mitchella Křesťanská rodina. Vydalo Eastern European Mission.

Počet přečtení: 786 Datum: 8. 11. 2021