Chvála ženy statečné | Prameny zdraví

Chvála ženy statečné

Ženu statečnou kdo nalezne?Je daleko cennější než perly.Srdce jejího muže na ni spoléháa nepostrádá kořist.Prokazuje mu jen dobro a žádné zlopo celý svůj život.

Chvála ženy statečné

Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Články

Stará se o vlnu a o len,
pracuje s chutí vlastníma rukama.
Podobna obchodním lodím
Zdaleka přiváží svůj chléb.
Ještě za noci vstává
Dát potravu svému domu
A příkazy služkám.
Vyhlédne si pole a získá je,
Z ovoce svých rukou vysází vinici.
Bedra si opáše silou
A posílí své paže.
Okusí, jak je dobré její podnikání.
Její svítilna nezhasne ani v noci.
Vztahuje ruce po přeslenu,
Svými prsty se chápe vřetena..
Dlaň má otevřenou pro utištěného
A ruce vztahuje k ubožáku.
Nebojí se o svůj dům, když sněží,
Celý její dům je oblečen
Do dvojího šatu.
Zhotovuje si přikrývky,
Z jemného plátna a šarlatu je její oděv.
Uznáván je v branách její manžel,
Když zasedá se staršími země.
Zhotovuje plátno na prodej
A pásy dodává kupci.
Síla a důstojnost je jejím šatem,
S úsměvem hledí vstříc příštím dnům.
Její ústa promlouvají moudře,
Na jazyku mívá vlídné naučení.
Pozorně sleduje chod svého domu.
A chleba lenosti nejí.
Její synové povstávají a blahořečí jí,
Též její manžel ji chválí:
"Statečně si vedly mnohé dcery,
ale ty je všechny předčíš."
Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása;
Žena, jež se bojí Hospodina,
Dojde chvály.
Dejte jí z ovoce jejích rukou,
Ať ji chválí v branách její činy!

Bible (Přísloví 31, 10-31)

Počet přečtení: 2 583 Datum: 1. 1. 1970