Chronickým bolestem páteře odpomáhá poradenství | Prameny zdraví

Chronickým bolestem páteře odpomáhá poradenství

Máte problémy s bolestmi zad? Britská studie přinesla poznatek, že těm pacientům, kterým se dostalo tří až šesti poradenských sezení s odborníkem na kognitivně-behaviorální terapii, se dařilo podstatně lépe než lidem v kontrolní skupině, kterým se dostalo pouze patnácti minut poradenství a literatury zabývající se bolestmi zad.

Chronickým bolestem páteře odpomáhá poradenství

Rubrika: Přírodní léčba | Typ článku: Studie

Kognitivně-behaviorální terapeuti se zaměřovali v této studii na zapojení pacienta a změnu jeho postoje k tělesné aktivitě. Při lehčích, ale chronických problémech s páteří může pravidelné a přiměřené cvičení uspíšit vyléčení a podstatně zlepšit kvalitu života.

Lancet 2010 Mar 13;375(9718):916-23

Počet přečtení: 2 895 Datum: 16. 6. 2013