Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Bojíte se mikrovlnky?

„Je mikrovlnná trouba bezpečná?" ptají se mě často pacienti i lidé na přednáškách. Hodně lidí je přesvědčeno, že záření z mikrovlnky zdraví člověka vážně poškozuje nebo velmi negativně ovlivňuje složení potravin.
Rubrika: Technika
|
Typ článku: Články

Co se týká této základní obavy z mikrovlnné trouby, rád bych vás uklidnil, protože kromě samotných mikrovlnných trub používaných v domácnosti, je pro člověka zdrojem mikrovlnného záření také: signál rádiových a televizních vysílačů, vysílače a telefony mobilní komunikace (během dne určitě používáte déle mobilní telefon než mikrovlnku), diagnostické přístroje využívající magnetickou rezonanci, radarové systémy apod. V porovnání s těmito zdroji a dávkami je mikrovlnná trouba zanedbatelná.

Při používání mikrovlnné trouby berte, prosím, v úvahu tyto skutečnosti a doporučení:

Při rozmrazování a ohřívání průmyslově balených potravinářských polotovarů je třeba použít raději skleněné, porcelánové nebo jiné nádoby určené k použití do mikrovlnné trouby, protože značná část v současnosti používaných balících materiálů uvolňuje při působení mikrovlnného záření do potravin nežádoucí látky (molekuly plastů, barviva z papírových štítků apod.).

Tepelná úprava nemusí - ani při dodržení doporučené doby přípravy - zabezpečit odstranění rizika bakteriální infekce, protože některé druhy mikroorganismů (např. Salmonella, Bacillus, Listerie, Clostridium perfringens) přežívají i po ozáření dostatečně dlouhém pro tepelnou úpravu.

Zvláště při přípravě masných a mléčných výrobků je nezbytné dodržet dobu přípravy, protože pokud například zkrátíte dobu záření jen o 30 %, zůstane ve vašem jídle 2 až 4krát více bakterií, které vám mohou způsobit infekci.

Na to, kolik bakterií zůstane ve vašem jídle, nemá vliv síla záření (počet wattů), velikost tělesné dutiny (např. kuře) ani použití otáčivého talíře, ale pouze doba ozáření.

V mikrovlnce byste neměli vařit potraviny s velkým obsahem bílkovin (maso, drůbež, ryby, luštěniny, tofu), protože při vaření bílkovin v mikrovlnce vznikají kancerogenní látky - pyrolyzáty. (Ohřev a rozmrazování, případně kombinace mikrovlnného záření a grilu nebo horkého vzduchu, jsou bezpečné.)

Dejte si pozor!

Nesprávná příprava vajec v mikrovlnné troubě může mít za následek přímé a trvalé poškození zraku z exploze vajec (popsáno nejméně osm případů) - vejce musí být bez skořápky a blanku žloutku je třeba před ozářením propíchnout.
Nejezte ihned: Literatura popisuje desítky případů vážného popálení ústní dutiny a hrtanu v důsledku konzumace potravy bezprostředně po vyjmutí z mikrovlnné trouby (nerovnoměrný ohřev) - potravu musíte po ohřátí nechat chvíli stát, aby se teplo rovnoměrně rozložilo.

Přímé působení mikrovlnného záření do vnitřních částí oka může při delší a opakované expozici vyvolat poškození sítnice (výsledek experimentální práce na králících). Chápu, že je někdy těžké vydržet, než se pizza v mikrovlnce rozmrazí a trochu připeče, ale nemusíte se na ni celou dobu koukat - beztak tam není nic zajímavého k vidění.

Pacienti s implantovaným stimulátorem srdeční činnosti (pacemakerem) by měli být zvláště opatrní a nezdržovat se během záření mikrovlnné trouby v její bezprostřední blízkosti - může to rušit činnost stimulátoru a vyvolat tak poruchy srdečního rytmu.

Madlo dvířek a vnitřek mikrovlnné torby ve společné kuchyňce na pracovišti mohou být zdrojem infekce, proto se v podmínkách kolektivu doporučuje dodržovat přísněji hygienická pravidla.

Mikrovlnka má i velké výhody

Na přípravu jídla spotřebujete méně tuku a snížíte obsah rakovinotvorných látek při tepelné úpravě masa (např. použití mikrovlnné trouby na ozáření sekané připravené ke smažení, kterou stačí následně krátce usmažit, sníží obsah tuku a rakovinotvorných heterocyklických aminů až o 30 %).

Pokud ji umíte správně používat, zachová vám mnoho vitaminů a jiných biologicky aktivních látek (např. použití mikrovlnné trouby na krátké ozáření zeleniny namísto blanšírování ve vodě zamezí vyplavení důležitých látek do vody).
Mrazené zeleniny, ovoce a hotová jídla rychle a šetrně rozmrazíte.

Rychle si připravíte teplé nápoje.

Moderní přístroje dávají možnost kombinovat mikrovlnné záření s horkým vzduchem nebo grilem.

Mikrovlnka ano, anebo ne?

Analýza odborných prací publikovaných v letech 1995-2006 ukazuje, že rizika poškození lidského organismu používáním kuchyňské trouby s mikrovlnným zářením (pokud jste dodrželi zásady od výrobců mikrovlnných trub a hygienická pravidla) jsou minimální a nevyplývají ze samotného působení záření na potraviny, ale z nedodržení návodu k obsluze nebo hygienických pravidel.

Považujte proto používání mikrovlnné trouby, zejména na krátkou tepelnou úpravu, rozmrazování a ohřívání potravin a jídel při dodržení všech výše uvedených zásad a selského rozumu, za bezpečné.

Z knihy dr. Igora Bukovského „Návod na přežití pro muže". Vydala AKV.

Počet přečtení: 10306
Datum: 1. 8. 2011