Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Blízkost – chce, abyste jí byl nablízku

Není náhoda, že hned na prvních stránkách Bible v popisu prvního manželství v dějinách lidstva je uvedena živá definice významu blízkosti. „Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem“ (Genesis 2,24).
|
Typ článku: Články

Když Bible hovoří o „přilnutí“, v hebrejštině toto slovo znamená lpět, držet se nebo zůstávat blízko. Dva jsou spojeni tváří v tvář, stávají se jedním tělem. Víte, že v celém Božím stvoření navazují sexuální blízkost čelem k sobě jenom lidé? Přilnutí se však netýká jen sexuální oblasti. Vaše manželka pocítí vaši lásku, když k ní přistoupíte a svým pohledem, dotykem nebo úsměvem jí dáte najevo, že jí chcete být nablízku.

V 5. knize Mojžíšově nacházíme o blízkosti muže a ženy ještě víc. „Když se muž právě oženil, nebude vycházet do boje a nebude mu ukládán žádný úkol. Po jeden rok bude uvolněn pro svůj dům, aby se radoval se svou ženou, kterou si vzal“ (Deuteronomium 24,5). Je to fascinující text, protože ukazuje, jak dobře Izraelci rozuměli manželství. Proč celý první rok?

Věděli, že první rok manželství je základní. Je důležité udat tón blízkosti ve vztahu, než budou muset řešit i jiné problémy a než manželův čas a přítomnost začnou vyžadovat všechny možné úkoly v životě.

Prvních pár vteřin udává tón

Strávit celý první rok spolu a nikdy se od sebe neodloučit není pro manželství v současné době proveditelné, ale i tak můžete každý den udat pozitivní tón. Když se po vzájemném odloučení vrátíte domů, první okamžiky, kdy jste zase spolu, udají tón zbytku večera. V dnešní kultuře ekonomická situace často vyžaduje, aby oba manželé chodili do práce. Vaše žena může přijít domů až po vás, ale základní dynamika blízkosti platí i tak.

Pamatujte, že vaše žena potřebuje být s vámi ve spojení. Chce kontakt tváří v tvář. Oba máte za sebou dlouhý a možná náročný den. Pokud byste se nejraději ze všeho svalil na pohovku a pustil si televizi, než vám manželka připraví dobrou večeři, můžete to pěkně pokazit. Z takto nezúčastněného chování vaše žena lásku nevycítí. Lásku pocítí tehdy, jestliže přijdete do kuchyně a pomůžete jí připravit večeři (i kdyby šlo jen o prostření stolu) nebo kdybyste náhodou začal s přípravou večeře, ještě než přijde domů (to je nápad).

Ještě další možnost je sednout si k ní a povídat si s ní, zatímco bude připravovat jídlo. Vyprávějte jí o tom, jak jste se celý den měl, a určitě se nezapomeňte zeptat, jak se měla ona. Možná bude mít spoustu práce s dětmi nebo jinými povinnostmi, ale ujišťuji vás, že vám bude naslouchat. Podvědomě vyhlíží, zda s ní toužíte chvíli „prodlít“, abyste zjistil, kde se nachází její srdce. Když vycítí, že s ní opravdu chcete být ve spojení, může to pro ni znamenat víc než hodinový rozhovor. Čas strávený tváří v tvář pro vaši manželku představuje čas v důvěrné blízkosti od srdce k srdci. (To platí obzvláště tehdy, když ji něco tíží, a moudrý manžel se snaží všímat si známek, které tomu nasvědčují.)

Když si muž upraví své sluneční brýle, pochopí, že jeho žena má potřebu cítit blízkost a být ve spojení tváří v tvář, jakou on nemá. Vezměte si kavárny rozeseté po celé zemi, kde lidé po malých douškách popíjejí a vychutnávají si kapučíno nebo silnou kávu s mlékem. V řadě z nich jsou kulaté stolečky s dvěma židlemi naproti sobě. Obvykle u nich sedí dva lidé, naklonění dopředu, s rukou pod bradou, a povídají si. Jsou to muži, nebo ženy? Zpravidla ženy. Ženy mají v oblibě kulaté stolky, kde nikdo nesedí v čele ve vůdčí pozici. Rády se dívají z očí do očí a navazují spojení na osobní rovině.

Tuto schopnost navázat spojení ženy hledají v každém vztahu, obzvláště v manželství. Když si vás brala, myslela si, že budete jako její nejlepší kamarádka – že s ní budete obrazně „sedět u kulatého stolečku“, dívat se jí do očí a povídat si s ní. To se však pravděpodobně nestalo. U mnoha mužů se to stane zřídkakdy, pokud vůbec někdy.

Kontakt, nebo nezávislost?

Než se začnete trápit výčitkami svědomí, uvědomte si, že žádný muž nedokáže uspokojit všechny citové potřeby ženy. Zároveň se snad můžete začít snažit naplňovat některé manželčiny potřeby tak, že si odřeknete třeba svoje noviny nebo sportovní zpravodajství v televizi. Můžete pochopit, o co jí jde, když se k vám snaží přiblížit, což je pro ni normální. Proto za vámi večer všude chodí (nebo v začátcích manželství všude chodila). Ukazuje vám tak, že vás má ráda.

V typickém manželském vztahu tíhne žena ke kontaktu, zatímco muž směřuje spíše k nezávislosti. Když se stanete příliš nezávislým (obzvláště když zalezete do ulity), manželka necítí vaši blízkost a má pocit, že ji nemilujete. Když vám nedopřává prostor, jaký potřebujete, začnete mít pocit, že se vám do všeho snaží plést a že si vás neváží.

Z knihy Emersona Eggerichse Láska a úcta. Vydal Návrat domů.

Počet přečtení: 2527
Datum: 29. 5. 2017