Znečištění vzduchu souvisí s plicními problémy u dětí | Prameny zdraví

Znečištění vzduchu souvisí s plicními problémy u dětí

Soustavné vystavení vzduchu znečištěnému produkty spalování motorů automobilů či letadel anebo průmyslovými provozy způsobuje změny na plicích i u jinak zdravých dětí.

Znečištění vzduchu souvisí s plicními problémy u dětí

Rubrika: Ekologie | Typ článku: Studie

Dr. Fordhamová z University of North Carolina porovnávala rentgenové snímky dětí žijících v Mexico City se snímky dětí žijících při moři v malém městě s mnohem příznivějšími rozptylovými podmínkami. U 241 dětí žijících v Mexico City zjistila alarmující změny na plicích.

K vysokému stupni znečištění vzduchu v mexické metropoli přispívá vysoká hustota osídlení a automobilového provozu, vysoká nadmořská poloha a teplé sluneční záření.

Podle názoru autorky studie by měly matky dětí žijících ve městech, kde je znečištění vzduchu extrémní, zvážit, zda děti nedržet doma zejména později odpoledne, kdy se znečištění obvykle zhoršuje.

Počet přečtení: 2 277 Datum: 6. 6. 2012