Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Zázraky před očima

Bill Bryson je skálopevně přesvědčeným ateistou a evolucionistou. Pro křesťany má tento úspěšný spisovatel ve svých knihách pouze posměch.
|
Typ článku: Články

Se svým přítelem zdolal Bill Bryson část 3500 kilometrů dlouhé Apalačské stezky na východě USA a napsal o tom knihu Piknik s medvědy. Nyní byla tato kniha zfilmována s hvězdným obsazením (Robert Redford hraje Billa Brysona, Nick Nolte jeho společníka na cestách).

V knize se Bill Bryson v úžasu pozastavuje nad rozsáhlými lesními plochami. Severní Amerika je kontinentem lesů. Třetina severoamerického území (bez Aljašky), což je celých 295 miliónů hektarů, je porostlá stromy, píše autor. Jen samotný stát Maine má více než čtyři milióny hektarů neobydlené půdy.

Ve své knize podává Bryson o stromech působivé informace: „Navzdory své mase je strom mimořádně citlivým útvarem. Celý jeho život se odehrává ve třech tenoučkých vrstvách pletiva umístěných přímo pod kůrou. Ty se nazývají xylém, floém a kambium a tvoří vlhký kabát kolem mrtvého dřevěného jádra. Ať už je strom jakkoli velký, sestává v podstatě jen z pár kilogramů živých buněk, které se rovnoměrně rozprostírají v prostoru mezi kořeny a listy. Tyto tři aktivní buněčné vrstvy mají na starosti složité mechanismy nutné k tomu, aby udržely strom naživu – a efektivita, s jakou se to děje, patří k největším zázrakům přírody. Každý strom v lese například dokáže, a to zcela neslyšně, vytáhnout z půdy obrovské množství vody – u velkých stromů je to v horkých dnech až 1000 litrů vody a více – od kořenů až k listům, kde se voda vypařuje z listů znovu do atmosféry. Představte si ten rachot, kdyby se použila hasičská čerpadla na přečerpání stejného množství vody do takové výšky.“

Kdybychom něco takového chtěli napodobit, bylo by potřeba tisíců generátorů, čerpadel a hadic a mnoha nadšených hasičů, kteří by toto vše sestavili a udržovali v chodu – a ono se to kolem nás děje naprosto tiše každý den se zdánlivou samozřejmostí.

Ano, jedná se o názorný popis toho, co se zde mimořádně efektivně děje, a to nezmiňujeme řadu dalších mechanismů, které umožňují život stromu a celého lesního společenství. Bryson má pravdu, to, co se zde děje, je skutečně zázrak. A v našem okolí existuje nespočet takových divů, které bez ustání probíhají a umožňují tak zázrak života. Kdo si klade otázku, zda Bůh skutečně „i dnes dělá zázraky“, měl by se vydat na výlet do přírody – a rozhlížet se přitom s doširoka otevřenými očima.

Bryson, materialista a evolucionista, na výše zmíněném příkladu čerpání vody ilustruje, jak pozoruhodné může být něco, co pokládáme za zcela všední. Ale zmiňuje i další podivuhodné detaily ze života stromů. Uvádí například, že existují určité druhy dubů, které vypouštějí chemickou látku, aby informovaly okolní stromy o tom, že se blíží škůdci. Jako odpověď na to zvýší informované duby produkci kyseliny tříslové – a ta škodlivému hmyzu zkazí chuť. 

V obyčejném stromu můžeme vidět také mimořádně složitou továrnu, jejíž provozovatel se rozhodl nevypouštět žádné škodliviny. Dokonce právě naopak, stromy filtrují vzduch, vytvářejí humus a tvoří životní prostředí pro organismy, jako jsou zvířata či rostliny. Strom používá a přeměňuje mnohé látky, aby sloužily jemu i ostatním. S pomocí světla produkuje kyslík a společně s půdou, ostatními stromy, trávami, houbami, květinami, vodou a vodními toky, s velkými zvířaty i malým zvířectvem tvoří jeden velký organismus, jehož komplexnost zdaleka přesahuje naši představivost – les.

A les je pro člověka při správném využívání nevyčerpatelným dodavatelem cenných materiálů, které může používat v neskutečně mnoha variacích. Od houpacího křesla až po stradivárky, od veslice až po útulné obydlí – dřevo nás provází jako užitný, nosný, vzhledný materiál, a to doslova od kolébky až po rakev. Navíc je les pro člověka dodavatelem energie, a také zde je při rozumném využívání její kvalita nevyčerpatelná.

Stromy i les jsou zázrakem, který máme přímo před očima, přímo pod nosem. Divem i pro ty mnohé, kteří se s pochybností ptají, zda Bůh skutečně „i dnes dělá zázraky“. Chtělo by se mi zvolat na ty, kteří Boží působení v životě ještě nerozpoznávají: „Lidé, jděte do přírody, vydejte se do lesa – a mějte přitom oči otevřené!“

Za výše uvedený zázrak i za mnohé další, se kterými se denně setkáváme, bychom měli děkovat. Můžeme se modlit, aby co nejvíce lidí poznalo Boha jako původce těchto divů.

Bůh nachází cestu i ke skálopevně přesvědčeným materialistům. Některé z nich možná pošle na dlouhou pěší túru, jako je např. Apalačská stezka. Proč by Bůh nemohl věnovat nevěřícímu Billu Brysonovi vedle zázraku poznání přírody také zázrak poznání sebe samého?

Thomas Lachenmaier, Factum 8/2015

Počet přečtení: 2316
Datum: 20. 3. 2017