Výfukové plyny a smog zvyšují riziko zápalu plic | Prameny zdraví

Výfukové plyny a smog zvyšují riziko zápalu plic

Kanadská studie se zabývala důsledky vystavení oxidu dusičitému z automobilů a oxidu siřičitému plus popílku z průmyslových provozů u lidí ve věku 65 let a více.

Výfukové plyny a smog zvyšují riziko zápalu plic

Rubrika: Ekologie | Typ článku: Studie

Ukázalo se, že dlouhodobé (1-2 roky) vystavení oxidu dusičitému a popílku zvyšovalo nejméně 2,3x riziko hospitalizace se zápalem plic. Vystavení oxidu siřičitému nehrálo v tomto ohledu žádnou roli.

American Journal of Respiratory & Critical Care Medicine, Vol 181, 47-53, 2010

Počet přečtení: 2 570 Datum: 3. 1. 2013