Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Rozvod a rozchod – věci jdou k horšímu

Odhaduje se, že v UK nejméně 1 ze 3 manželství končí rozvodem. Konkubináty se rozcházejí ještě daleko častěji. Důsledky takových rozchodů jsou velké. Dospělí velmi riskují svou duševní pohodu a zdraví po rozvodu nebo rozchodu. Manželství má sklon zbavit lidi chudoby, zatímco rozvod má tendenci je do ní zavést. Také jejich děti nesou důsledky, které je mohou vážně ovlivňovat po celý život.
|
Typ článku: Studie

Přímá cena, kterou daňoví poplatníci v UK zaplatí za rozpad vztahů, přesahuje 15 mld Ł ročně (Poznámka překladatele: tj. cca 500 mld Kč; velmi přibližně by se tedy dalo odhadnout, že má-li ČR 10 mil. obyvatel ve srovnání s 60 mil v UK, jsou náklady v ČR cca 50 mld Kč ročně, tj. více než 5% státního rozpočtu ČR). Naproti tomu titěrných 5 mil. Ł ročně se věnuje na propagaci manželství a prevenci rozchodů.

Jinými slovy z každých 3000 Ł, které vláda spotřebuje jako náklady na rozvody, vynaloží pouhou 1Ł na prevenci, aby se věci nezhoršovaly. Věci se zhoršují.

Zdroj: www.tydenmanzelstvi.cz

Počet přečtení: 3486
Datum: 17. 2. 2009