Obchodování se žirafími produkty | Prameny zdraví

Obchodování se žirafími produkty

V červenci loňského roku šokoval českou veřejnost otřesný případ nelegálního obchodu s tygry a tygřími produkty, který se roky odehrával kousek od Prahy.

Obchodování se žirafími produkty

Rubrika: Evoluce vs. stvoření | Typ článku: Články

Obchodování s vzácnými či dokonce chráněnými druhy zvířat není samozřejmě problémem jen České republiky a nemusí být vždy ilegální.

Utajené vyšetřování organizací HSUS (Humane Society U. S.) a HSI (Humane Society Int.) odhalilo rozsáhlý neregulovaný obchod s částmi žirafích těl napříč celými Spojenými státy; výsledky vyšetřování byly zveřejněny letos v srpnu. Počty žiraf ve volné přírodě přitom celosvětově strmě klesají. Podle Mezinárodního svazu ochrany přírody (International Union for Conservation of Nature, IUCN) se populace žiraf od roku 1985 do roku 2016 snížila ze 157 tisíc na 97 tisíc (tj. o 40 procent) a tito sudokopytníci patří mezi ohrožené živočišné druhy. Žirafy již zcela vymřely v Eritreji, Guineji, Mauritánii, Nigérii, Senegalu a pravděpodobně v Mali, na prahu vyhynutí jsou i v Súdánu. Na vině jsou především růst lidské populace na africkém kontinentu, odlesňování (mizení přirozeného prostředí), ozbrojené konflikty a ilegální lov zvířat.

Žirafí produkty jsou částí spotřebitelů považovány za jakousi novou exotickou alternativu ke slonovině a dalším produktům, u kterých se zpřísnily regulace. Vyšetřování organizací HSUS a HSI odhalilo širokou nabídku žirafích produktů na americkém trhu, velmi dobře dostupnou u velko- i maloobchodníků. V rámci vyšetřování organizace také zmapovaly cestu žirafích „surovin“ (kosti, kůže atd.) na americký trh – valná část prodejců je získává od lovců trofejí.

Americká pobočka Humane Society provedla na začátku roku 2018 rozsáhlé utajené vyšetřování, aby stanovila komerční dostupnost částí žirafích těl a žirafích produktů nabízených k prodeji ve Spojených státech amerických. Vyšetřovatelé zjistili, že části žiraf jsou nabízeny k prodeji u minimálně 52 prodejců napříč USA, a navštívili 21 obchodů (např. v Kalifornii, Floridě, New Yorku nebo Texasu). V nabídce prodejců se objevují nejrůznější produkty od náramků se žirafími žíněmi (10 USD), bot (400 USD) a zakázkových bund (5 500 USD) ze žirafí kůže, přes žirafí lebky (500 USD) po vypreparovanou žirafí trofej (8 000 USD).

Podle oficiální zprávy HSUS/HSI bylo mezi lety 2006 a 2015 do USA dovezeno více než 40 tisíc kusů částí žiraf (mimo jiné 21 tisíc částí naporcovaných kostí, necelé 4 tisíce neopracovaných celých kostí, 700 celých kůží a 3 tisíce částí kůží), ze kterých se následně vyrábí drahé polštáře, boty, rukojeti nožů, luxusní vazby Biblí a další výrobky. Odhaduje se, že části žiraf pocházely z přibližně 4 tisíců žiraf. USA se tak v celosvětovém měřítku řadí mezi významné hráče na trhu se žirafami a žirafími produkty.

Kitty Blocková, úřadující prezidentka HSI, uvedla: „Obchodování s žirafími produkty vystavuje riziku celý tento druh. Žirafy pomalu vymírají. Populace ve volné přírodě se pohybuje pod 100 tisíci kusy, což je nyní méně než jedna třetina populace slona afrického.“

Americké zákony obchodování s žirafími produkty nezakazují, obchody jsou tedy v současnosti legální. Organizace HSUS a HSI proto vyzývají k zařazení žiraf na americký seznam ohrožených druhů. To by umožnilo omezit dovoz, vývoz a prodej žirafího zboží v rámci USA.

Žirafí produkty je naneštěstí možné nalézt i na českém trhu. Nejčastěji se jedná o opracované nebo neopracované žirafí kosti.

Poptávka po zboží se surovinami ze žiraf pohání pytláctví a trofejový lov žiraf a vede ke snižování žirafí populace, která již tak čelí vážné hrozbě vyhynutí způsobené především ztrátou přirozeného životního prostředí a civilními nepokoji.

Lenka Hecová, přetištěno ze Zpravodaje Svobody zvířat

Počet přečtení: 687 Datum: 8. 2. 2021