Modlitba pomáhá – vědecký výzkum to dokazuje | Prameny zdraví

Modlitba pomáhá – vědecký výzkum to dokazuje

V osmdesátých letech vypracoval dr. Byrd studii, která zkoumala, zda je možné na vědeckém základě potvrdit účinky přímluvné modlitby.

Modlitba pomáhá – vědecký výzkum to dokazuje

Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Studie

Zajímalo jej, jestli tato modlitba přináší prospěch při uzdravování pacientů na koronární jednotce v nemocnici. Výsledky byly publikované v Southern Medical Journal v roce 1988.

Dr. Byrd rozdělil 383 pacientů do dvou skupin - podle toho, zda se za ně někdo modlil anebo nikoliv. Každý přímluvce se modlil zvláště za rychlé uzdravení pacienta a ochranu před komplikacemi a úmrtím. Za každého pacienta se modlilo tři až sedm oddaných a obrácených křesťanů.

V jedné skupině bylo 192 pacientů, ve druhé 201 pacientů. Lékaři ani zaměstnanci nemocnice nevěděli, který pacient patří do které skupiny. Při přijetí nebyly mezi pacienty z obou skupin žádné významné rozdíly. Když dr. Byrd zpracovával výsledky studie, zjistil, že ve skupině pacientů, kterým se dostávalo přímluvných modliteb, méně pacientů potřebovalo antibiotika, diuretika anebo pomoc při dýchání.

Tato studie, která byla první svého druhu, zahájila výzkum v oblasti vztahu spirituality a zdraví a přinesla důkaz toho, co modlící se křesťané vždy věděli - že přímluvná modlitba skutečně hraje roli.

South Med J 1988 Jul;81(7):826-9

Počet přečtení: 5 406 Datum: 12. 3. 2013