Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Klonování člověka

Od prvního úspěšného naklonování ovce Dolly se klonovací technologie velmi zdokonalily. Dnes je běžné klonovat domácí mazlíčky, farmářská zvířata a dokonce i závodní koně. Tato informace je možná šokující pro mnoho lidí, kteří nevědí o rychlých změnách v tomto vědeckém oboru v průběhu posledních dvaceti let.
|
Typ článku: Články

Technologické postupy jsou tady, to nás ale vede k otázce, jež mnohé přivádí do rozpaků: Je možné klonovat i lidi? A pokud by to někdo udělal, jak bychom měli reagovat?

Dobré zprávy

Klonování lidí je ve většině zemí protizákonné. To znamená, že vytvoření celého člověka z buněk jiného člověka je ilegální. Co ale ve většině právních systémů není nezákonné, jsou pokusy s klonovanými tkáněmi. Je například možné pokoušet se z buněk člověka pěstovat orgány. Pokud by tyto orgány (například srdce nebo ledviny) byly vytvořeny z buněk pokožky nějaké osoby, nemusí to být nutně nemorální. Problém se ale dostaví, když pokusy zahrnují zárodečné buňky – to znamená vytvoření klonovaného zárodku a jeho následné zničení kvůli využití jeho buněk.

Podle našeho názoru je již plod – a to jak z biblických, tak z vědeckých důvodů – lidskou bytostí. Má-li být plod obětován v zájmu vytvoření něčeho jiného, takový postup je nemorální, protože se staví proti biblickému přikázání nezabíjet. Horší je, že v řadě zemí není nezákonné vytvořit lidský plod, má-li být zničen před tím, než dojde k jeho dozrání. Navíc se stále vyvíjejí nové technologie, jež soustavně posunují hranice společenské přijatelnosti a otupují naše reakce na pochybné trendy. Příkladem může být možnost narození dítěte se třemi rodiči, což je záležitost, která byla nedávno legalizovaná ve Velké Británii.

Špatné zprávy

Výše zmíněné informace nemusejí být nutně „dobré“, přichází ale ještě něco horšího: neexistují technologické překážky, které by bránily klonování lidských bytostí. Věda pokročila tak daleko, že jsme nyní schopni dělat věci, jež byly ještě před krátkým časem pokládany za nemožné – a klonování lidí je teoreticky jednou z takových záležitostí.

V rozvinutých zemích existují specifické zákony, které zabraňují, aby k tomu legálně docházelo, příznivci klonování nicméně neustále posouvají hranice těchto zákonů a linie mezi legálním a nezákonným, morálním a nemorálním je méně a méně zřetelná.

Když to dáme dohromady

Zamyslete se nad tímto: identická dvojčata (a vzácnější identická trojčata, čtyřčata atd.) jsou klony. Téměř okamžitě poté, co je vajíčko oplodněno, dochází k rychlému dělení buněk. V určitém bodě raného rozvoje se klubko buněk rozdělí na dvě. Z jednoho oplodněného vajíčka se mohou narodit dva (či více) jedinci, kteří mají úplně stejnou DNA (což je definice klonu). Klonování lidí tak není pouze možné, přirozeně k němu dochází.

V pořádku, ale je morální, aby vědci experimentovali s klonováním lidí? Podle našeho názoru není, a to z několika důvodů.

Člověk je jedinečným Božím stvořením. Bible hovoří o tom, že jsme vytvořeni k Božímu obrazu, stojíme ve středu Boží pozornosti a jsme vyvrcholením celého stvoření. Člověku byla dána nadvláda nad zbytkem stvoření (Genesis 1,26-28), ale ne nad dalšími lidmi. Proto není správné využívat drobné lidské bytůstky jako předmět experimentování.

Pokusy na zvířatech ukázaly, že klonování není stoprocentně bezpečné. Často přináší a zahrnuje zničení špatně vytvořených zárodků anebo nově narozených zvířat. Hovoříme-li o klonování lidí, obnáší to tedy také selektivní potraty za účelem odstranění těch plodů, jež se nevyvinuly řádně. Jde zde tedy také o otázku zachování života.

Veškeré klonovací technologie zahrnují zvýšené riziko genetických (nebo epigenetických) defektů. Většina lidí to neví, ale dokonce i technologie oplodnění ve zkumavce s sebou nese zvýšené riziko specifických genetických postižení, která se mohou objevit u dětí počatých touto cestou. Technologie klonování jsou ze své podstaty pro vajíčko ještě více stresující a je tak třeba očekávat, že by s sebou nesly rizika pro zdraví i život člověka. I když je pravda, že tyto technologie se neustále zdokonalují, není přijatelné riskovat lidské životy v zámu pokračujícího vědeckého rozvoje.

Je zde i biblická odpověď? Ano!

Jaká je rozumná odpověď po zvážení všech těchto věcí? Podle Bible se rovná připravení o život vraždě. Vzhledem k tomu, že lidský plod je lidskou bytostí, jakýkoliv vědecký postup, jenž vyžaduje eliminování některých zárodků, je ze své podstaty nemorální. A jakýkoliv postup, jenž se sebou nese neoprávněné a zvýšené riziko ztrát na životech či újmy na zdraví, by měl být zakázán. To neznamená, že zakážeme všechny riskantní lékařské postupy, ale pouze ty, které (jako klonování) jsou riskantní a nepřinášejí žádný prospěch pro jednotlivce.

Robert Carter, Creation Magazine

Počet přečtení: 3855
Datum: 3. 9. 2018