Jak se můžeme bránit proti znečištění vzduchu? | Prameny zdraví

Jak se můžeme bránit proti znečištění vzduchu?

Způsoby ochrany lze rozdělit do dvou základních skupin. Dokonalá, stoprocentní ochrana samozřejmě neexistuje, ale rozhodně můžeme různé vlivy výrazně omezit. V první řadě je to kontrola expozice: Přísně dodržujte zákaz kouření v uzavřených místnostech. Tabákový kouř obsahuje stovky škodlivých látek.

Jak se můžeme bránit proti znečištění vzduchu?

Rubrika: Ekologie | Typ článku: Rady lékaře

Přesvědčte se, zda všechna topidla na plynná, kapalná i tuhá paliva mají dokonale těsnící odvod zplodin. Totéž platí i pro krby. Je-li to možné, dejte si k plynovému sporáku namontovat digestoř (odsávací zařízení v kuchyni).

Dbejte na dobrou údržbu všech topidel i klimatizačních zařízení. Pravidelně vyměňujte vzduchové filtry. Dbejte na to, aby komín pro odvod zplodin byl vždy ve vyhovujícím stavu. Je-li to možné, omezte užívání osvěžovačů vzduchu. Nenechávejte běžet dlouho motor auta v garáži nebo v blízkosti otevřeného okna.

Za druhé – lepší větrání: Nejjednodušší řešení problému znečištěného vzduchu v bytě je otevřít okna a zajistit dostatečné větrání. Čerstvý vzduch nejenom zředí koncentraci nejrůznějších škodlivých látek přítomných v místnosti, ale přivane také více kyslíku. Mnohdy si neuvědomujeme, že v uzavřených prostorech je tentýž vzduch mnohokrát opakovaně vydýcháván. Tím samozřejmě klesá podíl kyslíku a naopak se zvyšuje podíl oxidu uhličitého a dalších odpadních látek, což může vést ke zvýšené únavě, malé výkonnosti a dokonce i bolestem hlavy.

Zde je několik nápadů: Pokud máte např. v kanceláři centrální klimatizaci nebo topení, nastavte si ventilaci o něco víc, abyste měli dostatečný přívod čerstvého vzduchu. Bude vás to sice stát víc peněz, ale pocit zdraví a větší výkonnost vám to vynahradí.

Alespoň jednou denně pořádně vyvětrejte. Pokud žijete v oblasti s větším znečištěním ovzduší, pak větrejte raději v noci nebo brzo ráno. Studie potvrzují, že hladina smogu se prudce snižuje po západu slunce. Spěte u otevřeného okna. Je-li to možné, zajistěte, aby vaší ložnicí volně proudil vzduch. Ráno se probudíte svěžejší.

Dr. Hans Diehl, M.P.H., zakladatel programu CHIP, odborník na zdravou výživu a životosprávu

Počet přečtení: 3 359 Datum: 23. 8. 2009