Housenky kamikadze | Prameny zdraví

Housenky kamikadze

Mnohé rostliny, když se ocitnou pod útokem hmyzu, který hryže jejich listy, začínají vylučovat zvláštní látky, které působí jako chemický signál, jenž přivolá jiné druhy živočichů, jejichž kořistí se stávají oni listožrouti.

Housenky kamikadze

Rubrika: Evoluce vs. stvoření | Typ článku: Články

Výhody, jaké toto pro přežití rostlin poskytuje, jsou zřejmé. Evolucionisté tak poukazují na přirozený výběr jako odpovědný faktor za tento jev.

Vědci byli však zmateni, když objevili neobvyklý aspekt této záležitosti, a to v případě rostlin tabáku napadených housenkami můry. Běžně trvá přinejmenším několik hodin, než dojde ke tvorbě výše zmíněných chemických látek. Nepřátelé housenky, brouci zvaní „velkoocí“ se však dostavili prakticky okamžitě, když ucítili látky, které se při poranění listu normálně vylučují ihned. Tyto chemické látky se odborně nazývají GLV. Vylučují se z listu nezávisle na tom, co způsobilo poranění, ať to byl nůž nebo kousnutí housenky. Predátoři housenky se však objevili pouze v tom případě, kdy vyloučení GLV bylo způsobeno housenkami můry. Jak dokázali určit rozdíl?

Látky GLV se vyskytují ve dvou variantách izomerů, Z a E. Experimenty ukázaly, že to byl poměr Z/E, co umožnilo broukům rozpoznat rozdíl mezi „normálním“ poškozením listu a kousnutím housenky. Co tedy tento poměr změnilo a tak přilákalo brouky?

Vědci zjistili, že to nebyla rostlina, ale housenky samotné, které zazvonily na zvonec, jenž svolává brouky na oběd. Poměr izomerů totiž mění samotné sliny housenek – způsobí, že většina Z-GLV se změní na E-GLV.

Tento „podivný a neotřelý posun“ je evolucionisty vnímán jako velká hádanka. Přirozený výběr by měl přece působit proti něčemu, co způsobuje, že organismus je méně odolný na přežití.

Karl Wieland, Creation Ministries International

Počet přečtení: 3 156 Datum: 5. 4. 2015