Zpráva WHO doporučuje snížit množství soli v potravinách | Prameny zdraví

Zpráva WHO doporučuje snížit množství soli v potravinách

Vědci z WHO (Světová zdravotnická organizace) odhadují, že veřejné edukační programy plus legislativa snižující množství povolené soli v potravinách,by, společně s vlastním úsilím jednotlivců o snížení tlaku a cholesterolu, mohly v budoucnosti významně snížit výskyt srdečně-cévních onemocnění na celém světě, a to až o 50%.

Zpráva WHO doporučuje snížit množství soli v potravinách

Rubrika: Srdce a cévy | Typ článku: Studie

The Lancet 2003;361:717-725

Počet přečtení: 3 542 Datum: 1. 1. 1970