Zmínil jste se o tom, že dnu způsobuje strava bohatá na puriny. Takže puriny musejí být jednou z těch složek stravy, o nichž mluvíte a které přijímáme v nadbytku. Co to jsou puriny a jak se jim mohu vyhnout? | Prameny zdraví

Zmínil jste se o tom, že dnu způsobuje strava bohatá na puriny. Takže puriny musejí být jednou z těch složek stravy, o nichž mluvíte a které přijímáme v nadbytku. Co to jsou puriny a jak se jim mohu vyhnout?

Puriny patří mezi základní stavební bloky DNA a RNA. DNA a RNA řídí procesy, podle kterých se dělí buňky a vytváří se řada chemických sloučenin v těle. Potraviny, které obsahují velké množství buněčných tkání bohatých na bílkoviny, jako jsou ryby, drůbež, tmavé maso a luštěniny, obsahují i značná množství purinů.

Zmínil jste se o tom, že dnu způsobuje strava bohatá na puriny. Takže puriny musejí být jednou z těch složek stravy, o nichž mluvíte a které přijímáme v nadbytku. Co to jsou puriny a jak se jim mohu vyhnout?

Rubrika: Artritida | Typ článku: Rady lékaře

DNA a RNA se štěpí na puriny a ty jsou v játrech rozkládány na kyselinu močovou, která by měla být vyloučena ledvinami. Jaké množství kyseliny močové je vyprodukováno, to ovlivňuje – kromě faktu, že potraviny s vysokým obsahem bílkovin bývají bohaté i na puriny – nezávisle i celkové množství bílkovin ve stravě. Čím více bílkovin konzumujeme, tím účinněji se přeměňují puriny na kyselinu močovou. Metabolismus kyseliny močové a riziko rozvoje dny ovlivňují i některé další dietní faktory, jako je např. konzumace alkoholu.

Kyselina močová rozpuštěná v krvi mnoho potíží nedělá. Může se však z krevního roztoku vysrážet a vytvořit nepatrné krystalky. Pokud se tyto jehličkovité krystalky usadí v kloubu, působí tam velmi dráždivě. Způsobují náhlé a prudké záchvaty bolesti, zrudnutí a otok kloubů, někdy i místní stoupnutí teploty – což jsou všechno typické příznaky zánětu.

Navštíví-li pacient s takto zanícenými klouby lékaře, ten jej obvykle pošle na krevní testy, aby zjistil hladinu kyseliny močové. Výsledky tohoto vyšetření mohou poskytnout důležitou informaci o pravděpodobnosti, s jakou je tento projev artritidy záchvatem dny; vysoká hladina kyseliny močové v krvi totiž silně nasvědčuje tomu, že se jedná o dnu. Konečná diagnóza se určuje tak, že se do (velmi bolestivého) kloubu zapíchne jehla a odebraný vzorek kloubní tekutiny se vyšetří pod mikroskopem. Jsou-li v kloubní tekutině přítomny krystalky kyseliny močové, diagnóza je potvrzena.

Dr. John A. McDougall, odborník na prevenci a léčbu civilizačních chorob

Počet přečtení: 10 692 Datum: 15. 1. 2009