Životní styl | Prameny zdraví

Životní styl

Zdravý životní styl hraje důležitější roli než socioekonomický statut

Mnohé studie dospěly k závěru, že co se týká zdraví a úmrtnosti, je lepší být bohatý než chudý. Většina z nich se ale zabývala …

Rubrika: Životní styl | Typ článku: Studie

Nejriskantnější hodiny pro teenagery jsou po škole

Skoro ke dvěma třetinám otěhotnění dospívajících dochází v odpoledních hodinách - mezi třetí a šestou hodinou, a to obvykle v …

Rubrika: Životní styl | Typ článku: Studie

Konzumní společnost škodí zdraví

„Pane doktore, je mi zle. Prý máte volno až za týden a já bych potřeboval, abyste se na mne podíval ještě dneska."

Rubrika: Životní styl | Typ článku: Články

Poslouchat hodiny se vyplatí

Člověk má v sobě vnitřní hodiny, pokud dojde k jejich posunu, tak se necítíme dobře. K těmto posunům dochází v důsledku jet lagu, …

Rubrika: Životní styl | Typ článku: Studie

Korupce

Korupce reprezentuje v oblasti veřejné tentýž princip, který prostituce představuje v oblasti intimní. Korupce a prostituce jsou …

Rubrika: Životní styl | Typ článku: Články

Otroci prosperity

Prodejnost je hlavní ctností ve společnosti prosperity. Je tomu tak přímo z technických důvodů. Míru dosažené prosperity lze …

Rubrika: Životní styl | Typ článku: Články

Hrnečku, vař!

V jedné vsi žila chudá vdova a měla dceru. Ta se jednou v lese u studánky podělila o svůj oběd s tajemnou babičkou. Zato dostala …

Rubrika: Životní styl | Typ článku: Články

Dívání se na televizi zvyšuje riziko rakoviny a srdečního onemocnění

Vztah mezi časem, stráveným díváním se na televizi, a rozvojem obezity a cukrovky je dobře známý. V nedávno publikované studii …

Rubrika: Životní styl | Typ článku: Studie

Cynismus

Cynismus patří k nejhlubším základům filozofie společnosti, která kácí vzrostlé stromy podél cest, aby uvolnila místo pro reklamní …

Rubrika: Životní styl | Typ článku: Články

Turistický průmysl

Hospodářské odvětví, jehož základem je rutinní péče o velkochov masových turistů. Turisty chováme pro peníze, jež mohou být …

Rubrika: Životní styl | Typ článku: Články
14 5 6 7 8 9 1016