Všichni doktoři, se kterými mluvím, mi říkají, že tvrdnutí cév je něco, co s přibývajícím věkem potká každého, že mu nelze předcházet, tím méně jej léčit. Čím jsem si to způsobil, že jsou mé cévy v tak zoufalém stavu? Nikdy jsem nekouřil ani nepil. | Prameny zdraví

Všichni doktoři, se kterými mluvím, mi říkají, že tvrdnutí cév je něco, co s přibývajícím věkem potká každého, že mu nelze předcházet, tím méně jej léčit. Čím jsem si to způsobil, že jsou mé cévy v tak zoufalém stavu? Nikdy jsem nekouřil ani nepil.

Ten problém, kterému říkáte tvrdnutí cév, je znám pod lékařským názvem ateroskleróza. Je to něco jako řada boláků, které se vytvářejí na vnitřní straně cév a které postupně vrůstají do jejich stěn. Ateroskleróza vlastně začíná jako drobné ranky, které způsobují nepatrné změny v buňkách vystýlajících nejvnitřnější vrstvu stěny cévy.

Všichni doktoři, se kterými mluvím, mi říkají, že tvrdnutí cév je něco, co s přibývajícím věkem potká každého, že mu nelze předcházet, tím méně jej léčit. Čím jsem si to způsobil, že jsou mé cévy v tak zoufalém stavu? Nikdy jsem nekouřil ani nepil.

Rubrika: Srdce a cévy | Typ článku: Rady lékaře

Zpočátku jsou tyto buňky poškozovány vysokými hladinami tuků a cholesterolu, které se nacházejí v krvi většiny lidí živících se bohatou (tučnou) stravou. K poškození výstelky krevních cév může dále docházet mechanicky, např. při chirurgických zákrocích anebo vlivem vysokého krevního tlaku, chemicky, např. kysličníkem uhelnatým a dalšími zplodinami tabákového kouře, anebo také antigeny, protilátkami odvozenými z potravinových bílkovin, které procházejí stěnou cévy.

Pokud k poškozování dochází pouze krátký čas a pokud není příliš vážné, pak se výstelka cévy dokáže uzdravit. Pokud je však škodlivý činitel stále přítomen, jak tomu při našich stravovacích návycích a při našem životním stylu obvykle bývá, pak dochází k trvalým změnám.

Tyto trvalé změny spočívají v nadměrném zbytnění svalových buněk, které běžně tvoří střední vrstvu stěny cévy. Elementy krevního srážení, krevní destičky a bílé krvinky, které jsou na místo zranění přitahovány, stimulují růst těchto svalových buněk a tak hrají v rozvoji aterosklerózy důležitou roli. Výsledkem pokusů těla tyto rány zahojit je zjizvená tkáň, která se vytvoří po stranách poranění; tomuto stavu se říká fibróza.

Vzhledem k tomu, že boláky jsou po celou dobu otevřené krvi, která obvykle obsahuje velké množství tuku i cholesterolu, mohou tyto dvě látky vstupovat do cévy a akumulovat se v cévní stěně. Tento konglomerát svalových buněk, zjizvené tkáně, tuku a cholesterolu vytváří na vnitřní stěně cévy zduřeniny. Jedné takové zduřenině se říká aterosklerotický plak.

V raném stadiu tvorby plaků je proces akumulace tuků nejpatrnější. Oblasti postižené aterosklerózou jsou známé jako proužky tukových usazenin. Později začne nabývat převahy tvorba zjizvené tkáně a nemoc je charakterizována mnoha tvrdými fibrózními plaky. V tomto stadiu mluvíme o tvrdnutí cév. V cévách většiny dospělých lidí jsou patrná všechna stadia nemoci, od tukových deposit až k plakům. Dokonce i v pozdějších letech života a při pokročilejším stadiu choroby je ateroskleróza spíše dynamickým procesem zhoršování a zlepšování stavu cévních stěn.

Ateroskleróza působí na cévy dvěma způsoby, které mohou ohrozit vaše zdraví a život. V první řadě se plaky ukládají podél cévní stěny a brání tak normálnímu proudění krve. Tato blokáda se nakonec může stát tak závažná, že se ke tkáním přestane dostávat dostatečné množství krve. Pak dochází k takovým problémům, jako je bolestivost nebo odumírání vyhladovělé tkáně. Dále ateroskleróza způsobuje degeneraci cévní stěny. Stěna cévy ztrácí svoji sílu a pružnost.

Konečným výsledkem oslabení cévy může být prasknutí její stěny. Tak dochází k některým mozkovým mrtvicím – když začne krvácet anebo praskne některá z krevních cév v mozku. Vydutí tepny ve vašem břiše je způsobeno oslabením jedné z největších cév nacházejících se v těle; tomuto stavu se říká výduť břišní aorty. Dosáhne-li tato výduť určité velikosti, je pravděpodobnost jejího prasknutí velmi vysoká.

Dr. John A. McDougall, odborník na prevenci a léčbu civilizačních chorob

Počet přečtení: 3 144 Datum: 13. 1. 2009