Vaření na plynu může mít negativní vliv na funkci plic mladých dívek | Prameny zdraví

Vaření na plynu může mít negativní vliv na funkci plic mladých dívek

Studie vypracovaná vědci z Catholic University v italském Římě na více než sedmi stech dětech ve věku od 11 do 13 let ukázala, že ty dívky, které trávily více času v kuchyni, kde se vařilo na plynovém sporáku, vykazovaly horší funkčnost plic než dívky, které trávily v kuchyni méně času.

Vaření na plynu může mít negativní vliv na funkci plic mladých dívek

Rubrika: Technika | Typ článku: Studie

Následné testování ukázalo, že problém se týkal pouze těch dívek, u kterých byla zjištěna zvýšená hladina IgE protilátek – což jsou protilátky, jejichž hladina stoupá u lidí náchylných k alergiím. U chlapců ani u dívek, které neměly sklon k alergiím, nebyl podobný problém zaznamenán. Výsledky studie jenom podtrhly nutnost pořádného odvětrávání kuchyní s plynovými sporáky i pravidelné údržby plynových zařízení.

Torax 2001;56:536-540

Počet přečtení: 3 882 Datum: 12. 11. 2007