Stres a psychika | Prameny zdraví

Stres a psychika

Nezdravá ekonomika

Finanční starosti si vybírají svoji daň v tělesném a psychickém zdraví Američanů. Podle výsledků nedávného průzkumu American …

Rubrika: Stres a psychika | Typ článku: Studie

Nikoliv stres, ale reakce na stresující faktory

Stres může způsobit, že se budete cítit starší, než skutečně jste. Nedávná studie ukázala, že ty ženy, které byly vystaveny …

Rubrika: Stres a psychika | Typ článku: Studie

Chladnokrevně…

Pokud jste soutěživým typem a rádi se hádáte, jste vystaveni vyššímu riziku srdečního onemocnění.

Rubrika: Stres a psychika | Typ článku: Studie

Reakce na stres je skutečným viníkem

Díky stresu můžete zestárnout rychleji, než je zdrávo. Nedávná studie na ženách, které byly vystaveny dlouhodobému stresu, ukázala …

Rubrika: Stres a psychika | Typ článku: Studie

Zatočte s depresí pohybem

Ti jedinci, kteří strádají depresí a nereagují na terapii antidepresivy, mohou využít další možnosti léčby, jíž je pravidelná …

Rubrika: Stres a psychika | Typ článku: Studie

Buďte týmovým hráčem

Podle výsledků nedávné finské studie jsou ti zaměstnanci, na jejichž pracovišti nepanují dobré vztahy, vystaveni podstatně …

Všeobecná úzkostná porucha (Generalized Anxiety Disorder – GAD)

Všeobecná úzkostná porucha obvykle nezpůsobuje výrazné problémy. Postižené osoby z velké části „fungují“ ve společnosti celkem …

Léčba deprese zároveň s další nemocí

Pokud diagnostikuji pacienta s depresí, musím pečlivě zvážit, zda léčbu nebude komplikovat jiná duševní či fyzická nemoc. Léčba …

Rubrika: Stres a psychika | Typ článku: Rady lékaře

Léčba deprese šoky je poslední možností

Pro pacienty, u nichž nezabírají žádné léky, bývá léčba šoky poslední možností. Žel, je spojena s trvalým poškozením paměti. …

Rubrika: Stres a psychika | Typ článku: Rady lékaře

Duševní a duchovní život a tělesné zdraví

Byly uskutečněny výzkumné projekty, při nichž psychologové vyplnili se sledovanými osobami různé dotazníky a sledované osoby …

Rubrika: Stres a psychika | Typ článku: Rady lékaře
15 6 7 8 9 10 1123