Spiritualita | Prameny zdraví

Spiritualita

Bázeň z odpuštění

Při práci na novém překladu Bible nám často vyvstaly záhady, kterých si čtenář při letmém čtení nevšimne. Jedna z nich je i v …

Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Články

Zkouška z předmětu křivda

Kdosi moudrý a bezpochyby života znalý zanechal pozoruhodný postřeh, když napsal: „Celý lidský život je školou, ve které mezi …

Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Články

Třináctka na listu č. 11

Uvnitř Vědeckého pacifického centra v Seattlu můžete najít sadu určenou k testování barvosleposti. Test sestává z třiceti …

Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Články

Bůh je na mně naštvaný

Noble Doss ztratil míč. Jediný míč. Jediná přihrávka. Jediná chyba. Stalo se mu to v roce 1941. Od té doby ho to pronásledovalo. …

Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Články

Terapie přizpůsobení

Evangelista Marek nám vypráví o muži s odumřelou rukou. Ten právě sedí v synagoze, když tam Ježíš přijde na bohoslužbu. Nemocný …

Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Články

Životní prostředí v pohledu biblického poselství

Na první pohled nemá biblické poselství s ekologií mnoho společného. Říkává se, ovšem velmi zjednodušeně, že prý v Písmu jde o …

Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Články

Mlčící Bůh

„K tobě, Hospodine, volám, nebuď ke mně hluchý, skálo moje. Neozveš-li se mi, budu podoben těm, kteří sestupují v jámu." (Žalm …

Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Články

Oživ nás, Pane

K jednomu z největších oživení v dějinách došlo ve Walesu v roce 1904. Šestadvacetiletý Evan Roberts se třináct let modlil, aby …

Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Články

Můžeme komunikovat s Bohem?

Různá náboženství nabízejí nespočet cest, jež mají zajistit, že Bůh člověka vyslyší. Někde musíte Boha uplatit drobnou obětí nebo …

Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Články

My bychom vzhůru ke hvězdám

Před osmdesáti lety řekl astrolog Llewellyn George něco, co tehdy nikdo nebral vážně. „Přichází čas, kdy se celé masy lidí začnou …

Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Články
1 2 3 4 5 6 717