Spiritualita | Prameny zdraví

Spiritualita

Terapie přizpůsobení

Evangelista Marek nám vypráví o muži s odumřelou rukou. Ten právě sedí v synagoze, když tam Ježíš přijde na bohoslužbu. Nemocný …

Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Články

Životní prostředí v pohledu biblického poselství

Na první pohled nemá biblické poselství s ekologií mnoho společného. Říkává se, ovšem velmi zjednodušeně, že prý v Písmu jde o …

Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Články

Mlčící Bůh

„K tobě, Hospodine, volám, nebuď ke mně hluchý, skálo moje. Neozveš-li se mi, budu podoben těm, kteří sestupují v jámu." (Žalm …

Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Články

Oživ nás, Pane

K jednomu z největších oživení v dějinách došlo ve Walesu v roce 1904. Šestadvacetiletý Evan Roberts se třináct let modlil, aby …

Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Články

Můžeme komunikovat s Bohem?

Různá náboženství nabízejí nespočet cest, jež mají zajistit, že Bůh člověka vyslyší. Někde musíte Boha uplatit drobnou obětí nebo …

Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Články

My bychom vzhůru ke hvězdám

Před osmdesáti lety řekl astrolog Llewellyn George něco, co tehdy nikdo nebral vážně. „Přichází čas, kdy se celé masy lidí začnou …

Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Články

Zemdlenému sílu

Když se octneme v nesnázích, prosíváme Boha o pomoc. A máme většinou zkušenost, že nám někdy pomáhá a někdy nepomáhá. Když pomáhá, …

Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Články

Není jiné jméno

V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. (Skutky 4,12) Tak zní výrok …

Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Články

Zlaté pravidlo

„Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i proroci." (Matouš 7,12) Tento …

Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Články

Památník stvoření

V každém náboženství lidé něco uctívají - svatyně, města a dokonce i lidi. Líbají svatou zemi; napínají uši, aby zaslechli slabiky …

Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Články
1 2 3 4 5 6 717