Snižujeme cholesterol | Prameny zdraví

Snižujeme cholesterol

Vědecký výzkum potvrdil, že vitamín C je mimořádně účinný v ochraně před srdečním onemocněním, protože významně zpomaluje - a v některých případech i zastavuje - oxidaci lipidů (konkrétně oxidaci "špatného" LDL cholesterolu).

Snižujeme cholesterol

Rubrika: Přírodní léčba | Typ článku: Články

Rostoucí množství důkazů svědčí i o ochranném účinku vitamínu E pro srdce a cévy. Dvě studie z nedávné doby ukázaly, že braní doplňků vitamínu E snížilo riziko úmrtí na srdeční onemocnění. Největší prospěch přinášelo dávkování 100-200 IU (mezinárodních jednotek). Muži, kteří užívali vitamín E nejméně dva roky, měli snížení rizika infarktu o 37%, zatímco u žen bylo zaznamenáno snížení rizika o 41%.

Mezinárodní analýza porovnávající hladiny cholesterolu a vitamínu E u mužů středního věku žijících v šestnácti zemích ukázala, že hladina vitamínu E v krvi byla nejlepším předpovědním faktorem úmrtí na srdeční onemocnění. Je důležité podotknout, že vědecký výzkum ukázal, že vegetariáni mají tendenci mít vyšší hladiny vitamínu E v krvi než vegetariáni.

Vitamín C

Vitamín C snižuje cholesterol, vedlejší účinky jeho užívání jsou přitom nemnohé. Ve studiích, kdy se užívaly dávky okolo jednoho gramu, se neukázala žádná změna cholesterolu. Při zdvojnásobení této dávky na 2 gramy denně došlo ke snížení hladiny krevního cholesterolu o 12% a snížení lepivosti krevních destiček o 27%. Nedostatek vitamínu C je běžným stavem u lidí, jejichž strava sestává v první řadě z potravin, které neobsahují téměř žádný vitamín C - což je maso, drůbež, vejce, mléčné výrobky a rostlinné oleje.

Vitamín E

Bylo ukázáno, že užívání 200 mg vitamínu E denně snížilo celkový cholesterol o 15% a LDL cholesterol o 8% během čtyř týdnů. U pacientů, kteří měli počáteční hladinu cholesterolu přes 7,7 mmol/L, bylo dosaženo za čtyři týdny poklesu o 31%. Je lépe užívat vitamín E v suché formě (bez oleje), která je vhodnější než olejové kapsle.

Vitamín B-3 (niacin)

Po celá léta se užívaly velké dávky niacinu jako účinný prostředek ke snížení cholesterolu a triglyceridů. Při dávkování 2000-3000 mg niacinu denně lze očekávat snížení hladiny cholesterolu o 20-25%. Problém však jsou vedlejší účinky: červenání, zažívací problémy a zhoršování stavu při cukrovce. Podle jedné studie u 8 z 15 pacientů na tabletách niacinu se zpomaleným vstřebáváním došlo k hepatitidě (toto se neobjevilo ani u jednoho pacienta na běžném niacinu). Lidé, kteří užívají niacin, by měli být pod dohledem lékaře a měly by u nich být prováděny jaterní testy a sledována hladina krevního cukru, podobně jako hladina cholesterolu a triglyceridů. Proto doporučuji užívání niacinu pouze jako poslední možnost, a to výhradně pod lékařským dohledem.

Je třeba užívat vitamíny?

Naneštěstí není ještě dostatek informací, aby bylo možno zformulovat jednoznačnou odpověď, a to zvláště jako doporučení pro širokou veřejnost. Dlouhodobé prospěšné či vedlejší účinky užívání vitamínů nejsou známy, je však nepravděpodobné, že by terapie karetonoidy, vitamínem C či E přinesla nějaké významné nepříznivé vedlejší účinky.
Největší starost mi však dělá, že lidé si pomyslí, že dobré zdraví je důsledkem spolknutí pár tabletek denně - a vyhnou se proto nejjistější cestě k dobrému zdraví: zdravé stravě a zdravému životnímu stylu. Velmi by mne znepokojilo, kdyby se někdo rozhodnul, že 200 IU vitamínu E denně jej ochrání před účinky šunky s vejci anebo kouření cigaret. Ti, kteří si to myslí, se velice mýlí a zcela zbytečně budou muset nést nepříznivé důsledky tohoto myšlení.

Nicméně i při přichýlení se k takřka ideálnímu životnímu stylu může být potřebné, abyste - vzhledem k možným prospěšným účinkům - brali některé doplňky. To platí zvláště pro ty, kteří již trpí srdečním onemocněním a nemají tedy mnoho času na vyčkávání.

Dosavadní výsledky vědeckého výzkumu naznačují, jaké dávkování je nejprospěšnější při minimalizaci nákladů a vedlejších účinků.

Vitamín C 2 gramy denně
Vitamín E (suchá forma) 400 IU denně
Betakarotén 25 000 IU denně
Lidé, kteří v současné době užívají tyto dávky, nezakoušejí žádné vedlejší účinky. Tyto tři vitamíny jsou ostatně netoxické i při vyšším dávkování. To však neplatí pro všechny vitamíny.

Pozor na doplňky minerálů

Užívání hořčíku bylo dáváno do souvislosti se stoupajícím rizikem srdečního záchvatu a náhlého úmrtí, a to zvláště u lidí se srdečním onemocněním a u těch, kteří se podrobili bypassu. Ti pacienti, kteří jej užívali, měli dvojnásobné riziko.
Doplňky zinku snižují HDL cholesterol a mohou tak zvyšovat riziko srdečního onemocnění. Totéž platí pro užívání doplňků železa.

Tyto "případy" ukazují, že nejlepší je přijímat živiny přímo z potravy. Jako všechny léky, i potravinové doplňky mají některé žádoucí a některé nežádoucí účinky. Vědci proto musí monitorovat i nepříznivé účinky terapií, které nejprve, jako třeba terapie hořčíkem, vypadají slibně.

Johm McDougall, M.D. The McDougall Program

Počet přečtení: 5 101 Datum: 2. 6. 2007