Proč jsou bioprodukty dražší než produkty z konvenčního zemědělství? | Prameny zdraví

Proč jsou bioprodukty dražší než produkty z konvenčního zemědělství?

Biopotraviny jsou dražší řádově o 20-40%, protože mají vyšší náklady během celého produkčního procesu. Ekozemědělci mají většinou nižší výnosy, výrazně větší podíl ruční práce a vyšší náklady spojené s certifikací bio (naopak neužívání pesticidů a minerálních hnojiv je podstatná úspora).

Proč jsou bioprodukty dražší než produkty z konvenčního zemědělství?

Rubrika: BIO | Typ článku: Poradna výživy

V ekologickém zemědělství nelze nic nepřirozeně urychlovat, takže rostliny a zvířata rostou déle, což se opět projeví ve vyšší ceně finálního produktu. Cena biopotraviny, která se nesmí chemicky konzervovat, má proto kratší záruční dobu a je u ní větší riziko ztrát, je samozřejmě vyšší než cena produktů s uměle prodlouženou trvanlivostí. V důsledku těchto souvislostí jsou i primární potravinářské suroviny z ekologického zemědělství (bioprodukty) a následně i biopotraviny dražší.

Obecně lze konstatovat, že cena biopotravin odráží reálnou cenu pravých přírodních potravin a ne cenu jejich chemických napodobenin. Často se mluví o tzv. spravedlivé ceně biopotravin, což znamená, že v této vyšší ceně je zohledněna i ochrana přírodních zdrojů a lidského zdraví.

Zajímavá je studie o „vedlejších" nákladech konvenčního zemědělství ze září 2000, která prokazuje, že nepřímé náklady konvenčního zemědělství jsou ve Velké Británii přes 2,3 mld. liber ročně. Zahrnuji platby za negativní dopady na životní prostředí a zdraví obyvatel. Zároveň naznačuje potenciál ekologického zemědělství pro dlouhodobé ekonomické úspory. Tyto náklady navíc za konvenční potraviny ale spotřebitelé neplatí přímo v ceně potraviny, nýbrž svými daněmi a poplatky, například za čištění pitné vody.

Z brožurky o biopotravinách vydané v roce 2004 organizací pro ochranu spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Pro-Bio Liga.

Počet přečtení: 2 011 Datum: 1. 10. 2009